Aktualności
Życie akademickie
05 Maja
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2023-05-05

Polsko-czeska wirtualna galeria sztuki

Wirtualną galerię sztuki, w której prezentowane są m.in. dzieła pracowników, studentów i absolwentów, uruchomiły wspólnie Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ostrawski. Jej działalność inaugurują cztery wystawy.

VIR to wirtualna galeria sztuki stworzona przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości współpracy uniwersytetów pogranicza polsko-czeskiego w zakresie wymiany artystycznej. Wspólna przestrzeń wystawiennicza umożliwia prezentację dorobku pracowników, studentów i absolwentów obu wydziałów oraz prac innych artystów. VIR podnosi także jakość wspólnych, transgranicznych działań artystycznych i wystawienniczych oraz tworzy przestrzeń galeryjną dostępną z dowolnego miejsca i bez ograniczeń czasowych. To również skuteczne narzędzie edukacyjne bądź alternatywa dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się lub tych, którym odległość uniemożliwia odwiedzenie realnych galerii.

Na stronie internetowej www.vir.us.edu.pl prezentowane są wystawy m.in. z Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie oraz ostrawskiej Galerii GAFU. Na inaugurację przygotowano cztery wystawy:

  • 7. Międzynarodowe Triennale Grafiki Gdańsk 2022 „Od Księgi Gutenberga do cyfrowej rzeczywistości” (m.in. Stanisław Bałdyga, Barbara Czapor-Zaręba, Mariusz Dański, Paweł Delekta, Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka, Magdalena Hanysz-Stefańska, Juliana Hellmundt, Anastasiou Ioannis, Alina Jackiewicz-Kaczmarek, Zbyněk Janáček);
  • Topografie hnízda – wystawa zbiorowa pedagogów ostrawskiego Wydziału Sztuki;
  • My eyes will break through, spewing forth like a – Klára Kusá;
  • Z papieru na ekran – wystawa plakatu artystów Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ oraz zaproszonych gości (m.in. Ewa Jaworska, Kaja Renkas, Sophia Shih, Justyna Stefańczyk, Peter Javorík, Eric Olivares Lira, Carlos Gonzales Manjarrez, Wojciech Osuchowski).

Inicjatywa powstała w ramach unijnego projektu Interreg PL/CZ.

MK, źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)