Aktualności
Życie akademickie
24 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-24

Pomocni studenci

Wspólna Inicjatywa Architektoniczna to program realizowany od 2008 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz Koła Naukowego Pop-Arch, które dołączyło do współpracy w 2015 roku.

Idea całego przedsięwzięcia opiera się na pomocy osobie niepełnosprawnej w dostosowaniu mieszkania lub jednego z jego pomieszczeń do specyficznych potrzeb wynikających z rozmaitych fizycznych ograniczeń. Uruchomienie procedury umożliwiającej uzyskanie konkretnego wsparcia rozpoczyna się w momencie zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez osobę niepełnosprawną zapotrzebowania na przeprowadzenie określonych prac architektonicznych docelowo ułatwiających jej codzienne funkcjonowanie. Dofinansowanie przeznaczone na tego typu zadania przydzielane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego wysokość może wynieść nawet 80% sumy przeznaczonej na adaptację wskazanych pomieszczeń. Osoba zainteresowana przebudową zobligowana jest do przedstawienia profesjonalnego projektu zaproponowanych zmian, którego sporządzenie wymaga zatrudnienia architekta. Z uwagi na wysokie koszty tego typu usług, wielu ludzi już na tym etapie rezygnuje z dalszego zajmowania się sprawą.

Dzięki Wspólnej Inicjatywie Architektonicznej tak negatywny scenariusz nie musi mieć miejsca, albowiem w tym momencie do pomocy włączają się, wyłonieni na podstawie przygotowanych przez siebie projektów, studenci Politechniki Wrocławskiej, oferujący nieodpłatne przygotowanie założeń koncepcyjnych, z których będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne. Wyselekcjonowana grupa złożona z 20 żaków podzielona zostaje na mniejsze zespoły i przechodzi następnie cykl warsztatów, szkoląc się w dostosowywaniu przestrzeni dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jak ważne są w tego typu aranżacjach detale, np. wstawienie w odpowiedni sposób specjalistycznego uchwytu przy misce ustępowej czy właściwe dobranie kolorystyki i rozmieszczenie innych elementów wyposażenia, zwraca uwagę Natalia Ratajczak-Szponik koordynatorka całej akcji z Katedry Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania.

W celu profesjonalnego wykonania powierzonego im zadania studenci wysłuchają wykładów prowadzonych przez ekspertów będących partnerami strategicznymi realizowanego programu, zapoznając się z tematyką obejmującą kwestie projektowania ścieżek orientacji i map dotykowych dla osób niewidomych, akustyki i oświetlenia dla osób niedowidzących i niedosłyszących oraz projektowanie łazienek i mieszkań dla ludzi z niepełnosprawnością fizyczną. Po zakończeniu cyklu wykładów i szkoleń żacy wezmą udział w akcji miejskiej, której pierwszą częścią będzie przejazd na wózku inwalidzkim z jednego punktu miasta do innego, a w kolejnej, nazwanej godziną ciemności, poczują – przy pomocy sprzętu politechnicznego Laboratorium Tyfloinformatycznego – z jakimi trudnościami muszą mierzyć się na co dzień osoby niewidome, niedowidzące i z zaburzeniami wzroku.

W czasie trwania programu studenci będą w kontakcie ze swoimi inwestorami, czyli osobami niepełnosprawnymi zainteresowanymi dokonaniem zmian w obrębie najbliższej przestrzeni, a ostateczne projekty zaprezentowane zostaną podczas gali kończącej tegoroczną edycję Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej. Udział w tego typu akcji jest szansą dla jego uczestników nabycia umiejętności przeprowadzenia i nadzorowania projektu od początku do końca, nauki współpracy z inwestorem oraz działania opartego na ściśle określonym budżecie, podsumowuje Ratajczak-Szponik.

az

(źródło: pwr.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)