Aktualności
Życie akademickie
28 Kwietnia
Źródło: Koło Naukowe „Transport”
Opublikowano: 2021-04-28

Pomysł studentów PK poprawi bezpieczeństwo na peronach

Innowacyjny peronowy system oświetlenia informacyjno-ostrzegawczego stworzyli studenci Politechniki Krakowskiej. Ma przeciwdziałać wypadkom z udziałem osób oczekujących na pociąg.

Twórcami innowacyjnego rozwiązania są członkowie Koła Naukowego „Transport” (Sekcja „Pojazdy Szynowe”) działającego na Politechnice Krakowskiej: Krzysztof Borowczyk, Paweł Gajos, Maciej Grzeszczak, Michał Knefel, Szymon Kudełka, Sebastian Kuleszyński, Łukasz Kunysz, Jan Strojny, Anna Szymańska i Dorota Zawadzkiej. Opracowany przez nich system RPAS (ang. Railway Platform Awareness System) ma w założeniu zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem osób przebywających na peronach. Wszystko przez zainstalowanie listwy ostrzegawczej LED w pobliżu krawędzi peronowej. Emitowane sygnały świetlne mają wzmóc czujność i zwrócić uwagę podróżnych, a tym samym zminimalizować liczbę zdarzeń związanych z wtargnięciem na tory. Dodatkowo system RPAS ma pełnić funkcję informacyjną – pomoże w identyfikacji odpowiedniego sektora na peronie oraz właściwego wagonu lub pociągu.

Jak przyznają studenci, ich rozwiązanie będzie mogło znaleźć zastosowanie nie tylko na dworcach kolejowych, ale także w systemach transportowych obejmujących szybką kolej miejską oraz metro. RPAS pozwoli na informowanie pasażerów oczekujących na peronie o napełnieniu poszczególnych wagonów. Dzięki temu będą mogli wybrać mniej zatłoczony wagon, co jest niezmiernie istotne ze względu na komfort podróży, ale też – jak pokazała pandemia koronawirusa – w odniesieniu do minimalizowania ryzyka infekcji wirusowej.

W ostatnim KOnkursie KOnstrukcji Studenckich KOKOS projekt studentów z Krakowa zajął wysokie 4 miejsce w kategorii Railway (projekty, które mogą unowocześnić dworce, ułatwić przejazd koleją lub pomóc osobom starszym i z niepełnosprawnościami, korzystającym z tego typu komunikacji).

Sekcja „Pojazdy Szynowe” Koła Naukowego „Transport” działa przy Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Podstawowym celem studenckich działań jest wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez praktyczny kontakt z szeroko rozumianą branżą pojazdów szynowych. Do sekcji należą głównie studenci kierunku środki transportu i logistyka. Ich opiekunami naukowymi są: dr inż. Maciej Michnej oraz mgr inż. Tymoteusz Rasiński.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)