Aktualności
Życie akademickie
09 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-09

Ponad 262 mln euro z Horyzontu Europa dla polskiej nauki

Ponad 470 mln euro pozyskali polscy beneficjenci w rozstrzygniętych już 428 konkursach programu ramowego Horyzont Europa. To blisko 100-procentowy wzrost wartości finansowania w porównaniu z analogicznym okresem Horyzontu 2020. Ponad połowa z tych środków trafiła do sektora nauki.

Osiągnięty przez Polskę wynik jest pochodną trzykrotnego wzrostu wartości dofinansowania oraz około dwukrotnego wzrostu pozostałych wskaźników, czyli liczby: projektów, koordynacji i uczestników. Umowy grantowe opiewające na 473,61 mln euro realizuje w tej chwili 498 polskich podmiotów (to 1,64% środków przyznanych państwom członkowskim UE). W 117 spośród realizowanych 985 projektów Polacy pełnią rolę koordynatorów. Ponad połowę polskich środków z Horyzontu Europa (55,4%) zgarnął sektor nauki. W podziale 262,3 mln euro uczestniczy 160 instytucji (90 koordynacji).

Jak wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej, właśnie w obszarze Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) Polska uzyskała szczególną dynamikę przyrostu. Na tym etapie w H2020 mieliśmy na koncie przeszło 47 mln euro (31 projektów, 14 koordynacji), teraz – już blisko 57 mln euro (39 projektów, 21 koordynacji). W największej mierze na sumę tę składają się otrzymane przez polskich badaczy granty: Starting (31,1 mln euro), Consolidator (15,1 mln euro) i Advanced (9,1 mln euro).

Wśród podmiotów naukowych liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 74 przedsięwzięć, z których 18 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już ponad 35,5 mln euro. O ponad 10 mln euro mniej dostali do tej pory uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na 49 projektów (w tym 12 koordynacji) otrzymał prawie 24,9 mln euro. Na trzecim miejscu jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej z 12,8 mln euro (4 projekty, 2 koordynacje).

W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (10,7 mln euro, 30 projektów), Akademia Górniczo-Hutnicza (9,8 mln euro, 36 projektów), Politechnika Wrocławska (9,4 mln euro, 19 projektów), Politechnika Warszawska (6,7 mln euro, 21 projektów), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (5,5 mln euro, 15 projektów), Politechnika Śląska (5,3 mln euro, 10 projektów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (5,2 mln euro, 17 projektów).

W całym programie rozdysponowano do tej pory 34,2 mld euro. Sumę tę przeznaczono na 11 738 projektów z udziałem 23 262 podmiotów ze 166 krajów. Blisko 91,8% środków, tj. 31,4 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich). W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej pieniędzy, znajdują się niezmiennie: Niemcy (5,5 mld euro), Francja (3,9 mld euro), Hiszpania (374 mld euro). Polska zajmuje 16 pozycję. Wśród tzw. krajów wideningowych plasujemy się za Grecją i Portugalią.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro.

MK, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Maciek 12.04.2024 03:24

    W unijnym programie Horyzont Europa spośród krajowych instytucji naukowych, które są beneficjentami środków finansowych tego programu, nie lideruje Uniwersytet Warszawski z 74 projektami na kwotę 35,5 mln euro, a Polska Akademia Nauk. Instytuty naukowe PAN uczestniczą w 103 projektach na kwotę 51,24 mln euro. Podobnie było w poprzednim unijnym programie ramowym Horyzont 2020 z lat 2014-2020, gdzie liderowała PAN pozyskując łącznie 103 mln euro. Natomiast UW lideruje w zakresie otrzymanych grantów ERC w liczbie 33. PAN jak dotąd zdobyła ich 20.