Aktualności
Życie akademickie
26 Marca
Opublikowano: 2021-03-26

Ponad 28 mld euro na wsparcie mobilności i edukacji

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Budżet nowej edycji to 26,2 mld euro, a dodatkowe 2,2 mld euro pochodzą z instrumentów zewnętrznych Unii Europejskiej. 

Erasmus do flagowy program Unii Europejskiej. Jest uznawany za trzecie jej najbardziej pozytywne osiągnięcie, zaraz po swobodnym przepływie i pokoju. Od 2014 roku, kiedy rozszerzono zakres jego działania, nosi nazwę Erasmus+. W ciągu ostatnich trzech dekad w programie wzięło udział ponad 10 mln osób z 33 krajów (UE oraz Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja). Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ oferuje mobilność i współpracę w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na całym świecie.

W czwartek 25 marca Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata
2021–2027. Budżet nowej edycji wynosi 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014–2020) i jest uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE. Z tych środków sfinansowana zostanie mobilność edukacyjna i projekty współpracy transgranicznej dla Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych
i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Fakt, że budżet programu Erasmus+ na kolejne siedem lat wzrósł niemal dwukrotnie, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży. Erasmus+ pozostaje wyjątkowym programem pod względem wielkości, zakresu i globalnego uznania – obejmuje 33 państwa i jest dostępny dla reszty świata dzięki swoim międzynarodowym działaniom. Dzięki niemu sprawimy, że Europejski Obszar Edukacji stanie się rzeczywistością – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Nowy program Erasmus+ stwarza możliwości odbywania okresów studiów za granicą, staży, praktyk oraz wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Mogą z niego korzystać uczniowie, studenci szkół wyższych oraz studenci kształcenia i szkolenia zawodowego, osoby dorosłe uczące się, osoby biorące udział w wymianach młodzieży, osoby pracujące z młodzieżą oraz trenerzy sportowi. Oprócz mobilności, na którą przeznaczono 70 proc. budżetu, nowy program inwestuje również w projekty współpracy transgranicznej. Mogą dotyczyć współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego (np. inicjatywa na rzecz uniwersytetów europejskich); szkołami; kolegiami kształcącymi i szkolącymi nauczycieli (np. akademie nauczycielskie Erasmus+); ośrodkami edukacji dorosłych; organizacjami młodzieżowymi i sportowymi; podmiotami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe (np. centra doskonałości zawodowej); oraz innymi podmiotami działającymi w sferze uczenia się.

Główne priorytety programu Erasmus+ 2021–2027 to:

  • Erasmus+ sprzyjający włączeniu społecznemu: zapewnienie większych możliwości osobom o mniejszych szansach, w tym osobom z różnych środowisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz osobom mieszkającym na obszarach wiejskich i oddalonych. Nowością są wymiany indywidualne i klasowe dla uczniów oraz mobilność dla uczących się dorosłych. Mniejszym organizacjom, takim jak szkoły, stowarzyszenia młodzieżowe i kluby sportowe, łatwiej będzie składać wnioski dzięki partnerstwom na małą skalę i wykorzystaniu uproszczonych dotacji. Program będzie miał również bardziej międzynarodowy charakter, umożliwiający współpracę z państwami trzecimi, w oparciu o sukcesy poprzedniego programu, w ramach którego realizowano wymiany i projekty współpracy na całym świecie, a obecnie rozszerzono go również na sport oraz sektory kształcenia i szkolenia zawodowego.
  • Cyfrowy Erasmus+: pandemia uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia. Program Erasmus+ będzie wspierał rozwój umiejętności cyfrowych, zgodnie z planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Zapewni on wysokiej jakości szkolenia i wymiany cyfrowe za pośrednictwem platform takich jak eTwinning, School Education Gateway i Europejski Portal Młodzieżowy, a także będzie zachęcał do odbywania staży w sektorze cyfrowym. Nowe formaty, takie jak intensywne programy mieszane, pozwolą na uzupełnienie krótkoterminowej zagranicznej mobilności fizycznej nauką online i pracą zespołową. Realizacja programu ulegnie dalszej cyfryzacji i uproszczeniu wraz z pełnym wprowadzeniem Europejskiej Karty Studenta.
  • Zielony Erasmus+: Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem program będzie oferował zachęty finansowe dla uczestników korzystających ze zrównoważonych środków transportu. Będzie on również inwestował w projekty promujące świadomość kwestii środowiskowych i ułatwiające wymianę związaną z łagodzeniem kryzysu klimatycznego.
  • Erasmus+ dla młodych ludzi: DiscoverEU staje się teraz integralną częścią programu Erasmus+ i daje 18-latkom możliwość uzyskania biletu kolejowego na podróżowanie po Europie, poznawanie innych kultur i spotykanie się z Europejczykami. Program Erasmus+ będzie również wspierał możliwości wymiany i współpracy poprzez nowe działania w zakresie uczestnictwa młodzieży, aby pomóc młodym ludziom zaangażować się i nauczyć się uczestniczyć w życiu demokratycznym, podnosząc świadomość na temat wspólnych wartości europejskich i praw podstawowych, a także zbliżając młodych ludzi i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Działania na rzecz stabilizacji w kontekście pandemii w ramach programu Erasmus+ zmobilizują setki tysięcy szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji szkolenia zawodowego, nauczycieli, młodych ludzi, organizacji młodzieżowych i sportowych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawią jakość i adekwatność systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w całej Europie, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Przyjęcie rocznego programu prac otwiera drogę do pierwszych zaproszeń do składania wniosków. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie z pomocą Narodowych Agencji programu mających siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem.

W czwartek 15 kwietnia odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Mogą w nim wziąć udział wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Link do rejestracji oraz program wydarzenia: na stronie FRSE.

MK

Co już udało się osiągnąć dzięki Erasmusowi+?

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: