Aktualności
Życie akademickie
21 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-21

Ponad 4 mln złotych dotacji dla podlaskich szkół wyższych

Prawie 4 mln 250 tysięcy dodatkowych pieniędzy otrzymają trzy podlaskie uczelnie z budżetu państwa jeszcze w tym roku. To efekt decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zwiększeniu dotacji dla wybranych uczelni akademickich i zawodowych.

W przypadku uczelni akademickich dodatkowe wsparcie trafi do jednostek, które utrzymały poziom naukowy. Decydująca była tegoroczna kompleksowa ocena jakości działalności badawczo-rozwojowej. Ocenę taką przeprowadzał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W ramach parametryzacji Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej  znalazł się w prestiżowej kategorii A (poziom bardzo dobry), tak samo wysoką ocenę utrzymał Wydział Mechaniczny. Politechnika Białostocka otrzymała prawie 3 mln 800 tys. złotych.

– To pierwszy przypadek reakcji Ministerstwa na postępy uczelni w ciągu roku akademickiego. Algorytm na podstawie którego liczona była tegoroczna dotacja brał pod uwagę wyniki parametryzacji sprzed 4 lat. Dopiero jesienią poznaliśmy wyniki najnowszej oceny działalności badawczej i naukowej. Ministerstwo wyrównało straty, które w pewnym sensie ponieśliśmy na początku roku, biorąc pod uwagę wyniki najnowszej parametryzacji – mówił rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis i zapowiedział wypłacenie pracownikom zaległych nagród. – Ta kwota to nasze wybawienie z szeregu problemów bieżących – dodał prof. Dzienis tłumacząc, że uczelnia musiała wprowadzić na początku roku szereg oszczędności i zrezygnować z inwestycji.
W przypadku  państwowych szkół zawodowych minister nauki i szkolnictwa wyższego postanowił przyznać premię za zatrudnienie do prowadzenia zajęć dydaktycznych osób z doświadczeniem praktycznym.

Co to oznacza dla podlaskich szkół? Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzyma pond 221 tys., a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach ponad 230 tys. zł.

– Bardzo miła niespodzianka na koniec roku. Uruchomiliśmy dwa nowe kierunki o profilu praktycznym: prawo i fizjoterapii. To wygenerowało dodatkowe koszty, które będziemy mogli pokryć dzięki tym pieniądzom – mówił rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP.

– Cieszę, się że Ministerstwo docenia rolę państwowych szkół zawodowych, a nie tylko te duże uczelnie są oczkiem w głowie Pana Ministra – dodawał prorektor ds. promocji i rozwoju  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach dr n. med. Jarosław Kuczyński, podkreślając, że docenione zostało zatrudnianie praktyków.

– Cieszę się, że potrzeby społeczności akademickiej i podlaskich uczelni zostały dostrzeżone w Warszawie – podsumował obecny na konferencji prasowej poseł Jacek Żalek.

W sumie polskie uczelnie akademickie otrzymały w grudniu dodatkowych 55 mln zł, a  państwowe wyższe szkoły zawodowe – 5 mln.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)