Aktualności
Życie akademickie
03 Października
Źródło: ClickMeeting
Opublikowano: 2022-10-03

Ponad połowa studentów chce więcej zajęć online

Ponad połowa studentów chce większej liczby zajęć w trybie zdalnym, a 3/4 wolałoby częściej korzystać z modelu hybrydowego. Jednocześnie 71% optuje za zdawaniem egzaminów i testów zdalnie – to wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez platformę do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting.

Z okazji nowego roku akademickiego polska platforma ClickMeeting postanowiła sprawdzić, co studenci sądzą o nauce zdalnej. Połowa respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przyznała, że na ich uczelniach w zeszłym semestrze cały czas część wykładów i ćwiczeń odbywała się w formule zdalnej.

Okazuje się, że aż 55% żaków chce, by zajęcia, i to w większej liczbie niż dotychczas, nadal prowadzone były online. Dla 41% obecny system jest zadowalający. Jednocześnie aż 71% ankietowanych deklaruje, że chciałoby mieć możliwość zdawania egzaminów i testów zdalnie. W tym przypadku negatywnie odpowiedziało tylko 13% osób, dla 15% to obojętne, a reszta nie miała zdania.

Zdecydowana większość pytanych (76 proc.) studentów uważa, że uczelnie powinny w większym stopniu korzystać z hybrydowych modeli nauczania. Tylko 15% jest przeciwnych zwiększania zakresu tej formuły.

Za pozytywne w nauce zdalnej studenci uznali przede wszystkim lepsze zarządzanie czasem (68%), więcej czasu dla siebie (66%) oraz łatwiejszą dystrybucję materiałów (55%). W dalszej kolejności: otrzymywanie nagrań wykładów (54%), wykorzystywanie multimedialnych materiałów (43%) i większe skupienie na wykładach (20%).

Na pytanie, czy ich zdaniem uczelnie są odpowiednio przygotowane do wprowadzenia ponownie całkowicie zdalnej edukacji, ponad połowa badanych uważa, że tak. Przeciwnych temu stwierdzeniu jest 31%, a 11% nie ma zdania na ten temat.

ClickMeeting zapytał również o ocenę uczelni pod względem przygotowania technicznego do ewentualnej nauki zdalnej. Według co piątego studenta jest z tym bardzo dobrze, 61% odpowiedziało, że dobrze, a 13% wystawiło złą notę. Zaledwie 2% oceniło przygotowanie uczelni za bardzo złe.

Wszyscy ankietowani, którzy brali udział w badaniu, są aktualnie w trakcie studiów.

materiał nadesłany

Dyskusja (0 komentarzy)