Aktualności
Życie akademickie
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

Studenci popierają Konstytucję dla Nauki

Reformę szkolnictwa wyższego i nauki, czyli nową ustawę zwaną Konstytucja dla Nauki, już w styczniu poparł Parlament Studentów RP, a na zorganizowanej 22 lutego konferencji prasowej podobną opinię wyraziło Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Podczas trwających blisko dwa lata prac nad nową ustawą studenci od początku byli w nie zaangażowani. Ustawa dotyczy wszak uczelni, a bez studentów nie mają one racji bytu. Konstytucja dla Nauki nie tylko zachowuje przysługujące dotychczas studentom przywileje typu: bezzwrotna pomoc materialna, uprawnienia samorządu studenckiego czy prawo do ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji, ale także zapewnia im ochronę ekonomiczną. Uczelnie na początku studiów będą musiały ustalić wysokość opłat, które nie będą mogły ulec zmianie w trakcie studiów. W innym przypadku grożą szkołom wyższym kary finansowe.

Nowym rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie obecności społeczności studenckiej w procesie zarządzania uczelnią jest gwarancja członkostwa przewodniczącego samorządu studenckiego w radzie uczelni. To nowy, powołany ustawą organ, który ma charakter doradczy, a ponad połowę jego składu będą stanowić osoby spoza uczelni. Skład rady wybierany będzie przez senat uczelni.

Poparcie dla nowej ustawy, która ma wejść w życie 1 października tego roku, poparła także Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)