Aktualności
Życie akademickie
07 Lutego
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2022-02-07

Poradnia dietetyczna powstała na UP w Poznaniu

Uczelnianą Poradnię Dietetyczną otwarto na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pod nadzorem specjalistów i w warunkach bezpośredniej pracy z pacjentem studenci nabędą w niej praktyczną wiedzę z zakresu szeroko pojętego poradnictwa dietetycznego.

Poradnia powstała na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej celem jest umożliwienie studentom kierunku dietetyka, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry i dietetyków, pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętego poradnictwa dietetycznego w warunkach bezpośredniej pracy z pacjentem.

Głównym bodźcem było upraktycznienie zajęć m.in. z przedmiotów poradnictwo dietetyczne i dietoprofilaktyka. Poradnia ma służyć studentom do  realizacji ćwiczeń z tych przedmiotów, a także stwarzać możliwość odbywania tam praktyk zawodowych. Z drugiej strony skorzystają z niej studenci i pracownicy poszukujący konsultacji w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, którzy otrzymają tam darmowe porady. W przyszłości poradnia ma być jednostką komercyjną otwartą dla wszystkich chętnych – tłumaczy prof. dr hab. Agata Chmurzyńska, kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki.

W ramach działalności poradni pacjenci otrzymają kompleksową opiekę dietetyczną uwzględniającą m.in. ocenę dotychczasowego stylu życia, aktywności fizycznej, sposobu żywienia wraz z analizą najczęściej popełnianych błędów żywieniowych; ocenę parametrów antropometrycznych, w tym ocenę składu ciała; ocenę całodobowych wydatków energetycznych i podstawowej przemiany materii; zaprojektowanie dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta terapii dietetycznej oraz kontrolowanie efektów wdrożonej terapii dietetycznej i jej ewentualne modyfikacje.

W poradni podejmowane będą też inne działania edukacyjne związane z tematyką zdrowego żywienia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej (wykłady, szkolenia, warsztaty). Wielkość poradni pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych analiz i swobodnej rozmowy z pacjentem. Ponadto pracownia posiada aparaturę taką jak m.in.: analizator składu ciała, przenośny respirometr czy antropometr. 

Otwarcie dobrze wyposażonej poradni, która pozwoli lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy w charakterze dietetyka, jest niewątpliwie dużym osiągnięciem. Moment podjęcia tej inicjatywy, co warto podkreślić, nie jest łatwy. Szczyt kolejnej fali zachorowań raczej demotywuje wielu pracowników do podejmowania aktywności. Dlatego tym bardziej należą się ogromne gratulacje inicjatorom projektu, jak i całemu wydziałowi za odwagę, trud i determinację w realizacji projektu – mówił podczas otwarcia prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)