Aktualności
Życie akademickie
24 Listopada
Źródło: OPI PIB
Opublikowano: 2022-11-24

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że absolwenci, którzy uzyskali dyplom, częściej mają już zawodowe doświadczenie, charakteryzuje ich niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia. Najnowsze funkcje systemu umożliwiają także opis aktywności zawodowych i procesów kształcenia doktorantów oraz stanowią wsparcie dla uczelni aplikujących do rankingów międzynarodowych.

Ośrodek Przetwarzania Informacji wprowadził na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki nowe funkcje do ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Nowe dane potwierdzają, że dyplom ma duże znaczenie na rynku pracy. Z analizy wynika, że absolwenci, którzy uzyskali dyplom, częściej pracowali w porównaniu do osób, które porzuciły studia.

Rezygnacja z kształcenia przed uzyskaniem dyplomu, nawet jeżeli początkowo wiąże się z korzyściami finansowymi, w perspektywie kilku lat jest nieopłacalna. Najnowsze dane ELA pokazują, że w przypadku studiów I stopnia już w trzecim lub czwartym roku – w zależności od dziedziny studiów –  absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. – Najnowsze aktualizacje stanowią także duże wsparcie dla wszystkich polskich uczelni, które aplikują do prestiżowych, międzynarodowych rankingów. Specjalnie dla nich eksperci OPI przygotowali niezbędne dane, które są przedstawione w postaci zintegrowanych wskaźników gotowych do wprowadzenia do formularzy rankingowych. Algorytmy wykorzystywane przy konstrukcji tych wskaźników były konsultowane z podmiotami prowadzącymi rankingi. Warto podkreślić, że pozycja w prestiżowych rankingach jest nie tylko ważnym elementem kształtowania wizerunku uczelni w kraju, ale sprzyja przede wszystkim międzynarodowej wymianie naukowej – dodaje szef resortu.

ELA to, obok systemów POL-on, RAD-on i platformy edukacyjnej NAVOICA, jedno z najbardziej popularnych narzędzi OPI. Nowe funkcje mogą pomóc w analizach twórcom polityk edukacyjnych i ekspertom rynku pracy.

Korzystniejszą sytuację absolwentów na rynku pracy w przypadku studiów I stopnia potwierdzają Względne Wskaźniki Bezrobocia (WWB) i Względne Wskaźniki Zarobków (WWZ). O ile w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu absolwenci studiów I stopnia mają wyższe ryzyko bezrobocia, to już w trzy lub więcej lat WWB spada znacznie poniżej wartości otrzymanej dla osób, które porzuciły studia. Natomiast WWZ jest wyższy w przypadku absolwentów z dyplomem już od pierwszego roku po dyplomie, a w trzecim i w czwartym roku absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia.

Nieco mniejsze różnice, ale nadal na korzyść absolwentów z dyplomem, występują wśród osób, które rozpoczęły studia II stopnia. Absolwenci z dyplomem, o ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada. Zarobki absolwentów i osób, które porzuciły studia są zbliżone w ciągu pierwszych trzech lat po dyplomie, ale już w czwartym roku zarabiają nieco więcej niż ci, którzy porzucili studia – raportuje dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Absolwenci zarabiają więcej

Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia wraz z upływem czasu również zarabiają więcej niż osoby, które porzuciły studia. Nie widać natomiast dużej różnicy w przypadku absolwentów studiów II stopnia. Po studiach I stopnia (we wszystkich dziedzinach od pierwszego roku) zarobki są wyższe wśród absolwentów z dyplomem niż wśród osób, które porzuciły studia. Wyjątek stanowi dziedzina sztuki, gdzie obie grupy uzyskują podobne zarobki. Natomiast po studiach II stopnia, w większości dziedzin zarobki wśród absolwentów i wśród osób, które porzuciły studia są dość podobne. Wyjątek obserwujemy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, gdzie widać bardzo wyraźną przewagę absolwentów nad dropouterami pod względem zarobków. Należy jednak pamiętać, że osoby, które porzucają studia II stopnia posiadają już dyplom studiów I stopnia. Mają zatem wykształcenie wyższe, które jest na rynku pracy cenione wyżej, niż wykształcenie średnie.

Uzyskane dane pokazują również, że osoby, które porzuciły studia na największych, prestiżowych uniwersytetach na rynku pracy, w niektórych aspektach radzą sobie nawet nieco lepiej od absolwentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że okres obserwacji jest dość krótki i ci, którzy z reguły rezygnują ze studiów ze względu na korzystniejsze oferty na rynku pracy, z natury rzeczy na początku radzą sobie dobrze. Korzystają oni z prestiżu swoich uczelni, a także zdobytych w trakcie nauki wiedzy i umiejętności, nawet jeżeli nie zostały one potwierdzone dyplomem – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Co nowego w ELA?

Jesienna aktualizacja systemu ELA koncentruje się na trzech celach: opisie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, opisie aktywności zawodowych i procesów kształcenia doktorantów oraz wsparciu informacyjnym uczelni aplikujących do rankingów międzynarodowych. W jesiennej odsłonie pojawia się kolejny typ raportów, dotyczący aktywności zawodowej studentów. Raport ten składa się z trzech sekcji. Pierwsza zawiera informacje o aktywności studentów na rynku pracy na kolejnych latach studiów. Druga część raportu poświęcona jest rynkopracowym uwarunkowaniom modyfikacji ścieżek kształcenia studentów. Wskaźniki charakteryzujące aktywność studentów na rynku pracy przedstawiane są w tej sekcji w okresie roku akademickiego, w którym nastąpiły poszczególne typy modyfikacji ścieżek kształcenia. Trzecia część zawiera natomiast porównanie rezultatów na rynku pracy osiąganych po dropoucie i po uzyskaniu dyplomu. Wskaźniki aktywności zawodowej przedstawione w tej sekcji pozwalają na porównanie wyjścia na rynek pracy osób, które ukończyły edukację dyplomem i tych, którzy porzucili studia.

Charakterystyka ścieżek kształcenia doktorantów i ich aktywności zawodowej podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej stanowi dopełnienie opisu społeczności akademickiej przez system ELA. W ramach nowej sekcji udostępnione są dwa typy raportów: „Ścieżki kształcenia doktorantów” oraz „Aktywność zawodowa doktorantów”. Raporty te prezentują wyniki na czterech poziomach: ogólnopolskim, poszczególnych dziedzin kształcenia w skali całego kraju, poszczególnych placówek kształcących doktorantów oraz poszczególnych dziedzin kształcenia w ramach tych placówek.

Aby ułatwić uczelniom aplikowanie do międzynarodowych rankingów, eksperci OPI udostępnili również informacje, przedstawione w postaci zintegrowanych wskaźników gotowych do wprowadzenia do formularzy rankingowych. W obecnej edycji udostępnione są wskaźniki wykorzystywane przez trzy najlepiej rozpoznawane rankingi międzynarodowe: Ranking szanghajski (Global Research University Profiles), QS World University Rankings i QS Graduate Employability Ranking oraz U-Multirank.

źródło: OPI

Dyskusja (0 komentarzy)