Aktualności
Życie akademickie
19 Czerwca
Źródło: www.krd.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-19

Powołano Rzecznika Praw Doktoranta

Paweł Sobotko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został Rzecznikiem Praw Doktoranta. Konkurs na to stanowisko przeprowadziła Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktoranta, badanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów. Do jego obowiązków należy także m.in. opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem praw doktorantów i organizowanie kampanii informacyjnych w tym zakresie.

W wyniku konkursu zorganizowanego przez KRD stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta objął Paweł Sobotko, uczestnik studiów doktoranckich (IV rok – I przedłużenie) i asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym zarówno studia administracyjne (I st. – 2008, II st. – 2010), jak i prawnicze (2012) oraz studia podyplomowe (na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Łódzkim i UWM).

„W działalności na rzecz Krajowej Reprezentacji Doktorantów dał się poznać jako przewodniczący Komisji Prawnej (2016–2018), która przygotowała kilkadziesiąt opinii na temat aktów normatywnych, zgłoszonych następnie przez Zarząd KRD jako oficjalne stanowisko w procesie legislacyjnym. Ponadto wspomagał Zespół Rzecznika Praw Doktoranta prowadząc niektóre sprawy indywidualne doktorantów” – napisano na stronie internetowej KRD, przedstawiając sylwetkę Sobotki.

Z rekomendacji KRD jest on także członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017–2020. Trzy lata temu został wyróżniony Brylantem KRD „za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz doktorantów”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nauki, szkolnictwa wyższego, stopni naukowych oraz rejestracji stanu cywilnego (o tym pisze rozprawę doktorską). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (artykułów, glos, rozdziałów w monografiach), w tym współautorem komentarza do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Interesuje się także życiem i działalnością Mikołaja Kopernika – wystawa medalierstwa kopernikowskiego z jego zbioru została w tym roku otwarta w Olsztyńskim Planetarium.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów informuje, że pomoc prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. Kontakt do Rzecznika: rzecznik@krd.edu.pl

źródło: KRD

Dyskusja (0 komentarzy)