Aktualności
Życie akademickie
17 Marca
Opublikowano: 2022-03-17

Powstaje centralny system rekrutacyjny dla studentów i akademików z Ukrainy

Powstaje centralny system informatyczny, który umożliwi studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy wyszukiwanie kierunku studiów, wolontariatu lub pracy na polskich uczelniach. Strona będzie prowadzona po polsku i po ukraińsku.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę polską granicę przekroczyło już prawie 1,9 mln uchodźców z tego kraju. Wśród nich dużą grupę stanowią studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i naukowcy. To właśnie do nich skierowana jest najnowsza inicjatywa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Gremium skupiające obecnie rektorów 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji postanowiło o stworzeniu ogólnopolskiej platformy Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. Jej celem ma być ułatwienie obywatelom Ukrainy – studentom, doktorantom oraz pracownikom uczelni i jednostek naukowych – w odszukiwaniu ofert kształcenia i propozycji pracy, z których będą mogli skorzystać w Polsce.

Przygotowywany system, bazujący na systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) wykorzystywanym w wielu polskich uczelniach, będzie agregował oferty rekrutacji na studia, kontynuacji studiów, udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych oraz podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich, jak również oferty współpracy (staże, stypendia naukowe) i pracy w polskich podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczelniach, instytutach Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych). Zgodnie z jego założeniami, kandydat będzie docierał do interesującej go oferty, korzystając z dostępnych w systemie filtrów. Podstawową zaletą tak pomyślanej platformy jest możliwość zaprezentowania w jednym miejscu szerokiego spektrum możliwości oferowanych obywatelom Ukrainy przez uczelnie oraz jednostki naukowe w Polsce. Prace nad systemem już trwają. Strona internetowa będzie dostępna już niebawem w języku polskim oraz ukraińskim pod adresem: ukraina.irk.edu.pl.

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji z siedzibą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jednostka, która ma na celu kształtowanie i wdrażanie wizji informatyzacji środowiska akademickiego. Powstała w 2001 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Skupia obecnie ponad 80 uczelni. Koordynuje takie projekty informatyczne, jak: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, w którym współpracuje 71 uczelni; System Akademickich Biur Karier (15 uczelni), Otwarty System Antyplagiatowy (12 uczelni) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (10 uczelni).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)