Aktualności
Życie akademickie
06 Września
Opublikowano: 2022-09-06

Powstaje mapa mobbingu na uczelniach

Raport dotyczący zjawiska mobbingu na polskich uczelniach przygotowuje po raz kolejny Fundacja Science Watch Polska. Kwestionariusz ankietowy można wypełniać do końca września. 

To druga odsłona Mapy mobbingu tworzonej przez Fundację Science Watch Polska. Poprzednia została opracowana trzy lata temu na podstawie danych z 1196 wypełnionych ankiet. Gros odpowiedzi pochodziło wówczas od pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych (98,91%). W większości udzielały je kobiety (746), a największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku od 41 do 50 lat (43,81%). Najliczniej reprezentowani w sondażu byli adiunkci (579) i profesorowie nadzwyczajni (192).

Spośród wszystkich respondentów blisko 2/3 doświadczyło w pracy mobbingu ze strony przełożonych, natomiast 35,39% – ze strony współpracowników. Ponadto więcej niż połowa ankietowanych (53,01%) zadeklarowało, że w ich jednostce panuje atmosfera i niepewność w zatrudnieniu spowodowana nękaniem i zastraszaniem ze strony przełożonych (cały raport dostępny pod linkiem).

Pokazuje to jak powszechnym i poważnym problemem jest mobbing w szkołach wyższych w Polsce. Zachęcamy do wypełnienia tegorocznej ankiety, która pomoże zaktualizować wcześniejsze dane – piszą inicjatorzy przedsięwzięcia.

Anonimową ankietę można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Science Watch Polska. Zawiera 12 pytań i jedno dodatkowe, nieobowiązkowe, dotyczące osoby, która zdaniem ankietowanego, jest mobberem w jego jednostce.

Jeżeli jedno nazwisko powtórzy się wielokrotnie, będzie to dla nas informacja, że należy podjąć interwencję – tłumaczy dr Joanna Gruba, prezes Fundacji Science Watch Polska.

Kwestionariusz pozostanie aktywny do końca września. Wyniki będą podstawą do opracowania Mapy mobbingu i przedstawienia w formie graficznej rozkładu uczelni, na których zjawisko to jest szczególnie nasilone.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)