Aktualności
Życie akademickie
22 Grudnia
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2017-12-22

Powstał kolejny związek uczelni w Polsce

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS i Politechnika Lubelska – te trzy szkoły wyższe zainicjowały w lipcu powstanie Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). 18 grudnia wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wyraził zgodę na utworzenie nowego ciała.

Uczelnie zachowają odrębność, ale wzmocnią współpracę w kluczowych obszarach, takich jak prace badawcze, wdrożeniowe, inwestycje i współpracy z biznesem. Rektorzy deklarują, że chcą również powołać wspólne akademickie biuro karier.

Podstawowymi zadaniami ZUL-u będą m.in.: wymiana informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej; wspólne prowadzenie kursów i szkoleń; monitorowanie karier zawodowych absolwentów; stwarzanie warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, centrów badawczych i laboratoriów; wspieranie komercjalizacji badań; współpraca w zakresie działalności wydawniczej; działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)