Aktualności
Życie akademickie
28 Października
Źródło: PCI
Opublikowano: 2020-10-28

Powstał portal z ofertą podkarpackich laboratoriów

Podkarpackie Centrum Innowacji uruchomiło platformę IT z informacjami o wyposażeniu i możliwościach badawczych laboratoriów uczelnianych i komercyjnych z regionu. To szansa dla firm na szybkie i pewne wykonanie analiz prototypu, materiału lub produktu.

Po udanej integracji rozproszonych laboratoriów w Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, zrobiono kolejny krok, tworząc specjalny serwis internetowy. W efekcie każda firma uzyskała łatwy dostęp do informacji na temat, gdzie może wykonać niezbędne testy i oceny dla własnych podzespołów czy też wyrobów gotowych.

– Rozwiązanie takie było oczekiwane od dawna przez przedstawicieli przemysłu. Na portalu każdy przedsiębiorca zainteresowany zleceniem określonych badań i testów oraz wzorcowań sprzętu badawczego łatwo sprawdzi, która jednostka świadczy takie usługi oraz gdzie będzie mógł je wykonać. Może także wygenerować zapytanie ofertowe, które błyskawicznie dotrze do laboratoriów i PCI. Przedsiębiorca otrzyma w odpowiedzi oferty z ceną usługi i terminem realizacji – mówi Anna Smyk, asystent koordynatora PSLBiW.

W przypadku braku poszukiwanego badania, przedsiębiorca może pozostawić na portalu informację z wytycznymi, czego dokładnie potrzebuje. W ten sposób PCI otrzyma informację zwrotną z rynku, jakich usług badawczych brakuje w regionie. Sygnały te będą wykorzystane podczas budowy Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji, które uzupełni ofertę laboratoriów znajdujących się w sieci.

Portal zrzesza różne jednostki. To podmioty państwowe i prywatne, laboratoria badawcze i wzorcujące, akredytowane i nieakredytowane, duże i renomowane jednostki oraz małe, prywatne pracownie o wąskich specjalizacjach. Serwis stanowi platformę współpracy profesjonalistów i naukowców z różnych dziedzin pracujących w laboratoriach Podkarpacia.

– Celem portalu jest promowanie rynkowych ofert przygotowanych przez laboratoria dla podkarpackiego biznesu. Zależy nam na tym, aby jednostki dysponujące profesjonalnym wyposażeniem mogły świadczyć specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. To również szansa dla samych laboratoriów na pozyskanie klientów w regionie, kraju czy też zagranicą. Wspólne działanie jednostek w ramach portalu, przyniesie wymianę cennych doświadczeń i wiedzy oraz tworzenie oferty usług na realizację zleceń niemożliwych do wykonania przez jedną placówkę – wymienia korzyści dr inż. Roman Tabisz, koordynator PSLBiW.

Dzięki platformie IT laboratoria otrzymały możliwość współpracy z biznesem. Oferta ma zachęcić przedsiębiorstwa i zakłady, by zlecały potrzebne badania i testy instytucjom działającym w regionie. Do serwisu mogą dołączyć kolejne jednostki, które przygotują rynkową ofertę swoich usług badawczych. Dla firm zainteresowanych skorzystaniem z oferty portalu udostępniono stronę internetową: https://badania.pcinn.org/oferta-labolatori%c3%b3w.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)