Aktualności
Opublikowano: 2017-10-12

Powstał związek „Uczelnie Śląskie”

Pięć szkół wyższych z woj. śląskiego i opolskiego stworzyło związek uczelni „Uczelnie Śląskie”, zatwierdzony przez resort nauki. Jego członkowie planują ściślejszą współpracę w wielu obszarach działalności m.in. poprzez wspólne badania czy starania się o granty.

Związek tworzą: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska.

Jak poinformował rzecznik Politechniki Śląskiej Paweł Doś, celem zatwierdzonego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego związku jest przede wszystkim ściślejsza współpraca w wielu obszarach, by jeszcze lepiej móc wykorzystywać zasoby wszystkich uczelni, które go tworzą.

“Dzięki funkcjonowaniu związku uczelnie będą mogły m.in. poprzez konsorcja i wspólne przedsięwzięcia optymalizować wykorzystanie zasobów i łatwiej pozyskiwać środki” – ocenił rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Związek może bowiem prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że może m.in. prowadzić działalność wydawniczą, badania naukowe i prace rozwojowe w różnych dziedzinach nauk, a także działalność wspomagającą edukację.

Jak podał rzecznik, zadania związku to m.in. wspieranie komercjalizacji wyników badań, tworzenie wspólnych centrów badawczych i laboratoriów, wspólne prowadzenie kursów i szkoleń, monitorowanie karier zawodowych absolwentów uczelni i śledzenia potrzeb rynku pracy w celu odpowiedniego dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia, reprezentowanie wspólnych interesów, a także działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Funkcję przewodniczącego związku przez rok pełnić będzie rektor każdej z uczelni w ustalonej, cyklicznej kolejności. Pierwszym jest rektor Politechniki Śląskiej.

Siedzibą związku są Katowice, a jego angielska nazwa to “Silesian Universities”.

Pierwszy formalny związek uczelni w Polsce powstał w 2015 r. Utworzyły go trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)