Aktualności
Opublikowano: 2018-02-15

Powstaną dwa nowe licea akademickie

W Rybniku i Gliwicach rozpoczną działalność publiczne akademickie licea ogólnokształcące, nad którymi patronat obejmie Politechnika Śląska.

Prowadzone w nich zajęcia dydaktyczne opierać się będą na autorskich planach zakładających powiększenie podstawy programowej z zakresu przedmiotów ścisłych i języków obcych. Uczniowie uzyskają także możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach prowadzonych przez członków kół naukowych PŚ oraz przez specjalistów działających w otoczeniu społeczno-gospodarczym śląskiego rejonu.

Nowo utworzone szkoły zaoferują dwa profile kształcenia, czyli politechniczny oraz architektoniczny. Zdaniem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, prof. PŚ, rektora Politechniki Śląskiej, akademickie licea ogólnokształcące dają uczniom sposobność kształcenia na niestandardowym poziomie, szczególnie w przypadku kierunków ścisłych i technicznych. Bliska współpraca szkół z uczelnią pozwala ponadto zaoferować najlepszym uczniom możliwość fakultatywnego uczestniczenia w wybranych zajęciach odbywających się na uczelni. Ich zaliczenie może nastąpić jeszcze przed momentem inauguracji nauki na wybranym przez ucznia kierunku.

Licea w Rybniku i Gliwicach uruchomione zostaną we wrześniu br. Nadzór pedagogiczny nad nimi sprawować będzie Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, Politechnika Śląska natomiast zostanie organem prowadzącym.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)