Aktualności
Życie akademickie
03 Marca
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-03-03

Powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

W wtorek 2 marca minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał umowę z Centrum Nauki Kopernik, w ramach której powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. SOWA to mini centra nauki, które zostaną uruchomione przy istniejących już instytucjach kultury, m.in. bibliotekach, muzeach czy domach kultury.

W ciągu najbliższych czterech lat resort przeznaczy na ten cel 44 mln zł, z czego 12 mln zł już w tym roku. Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będą składać się z wystawy (eksponaty ukazujące zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki) i Masterni, czyli przestrzeni, w której można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie i inżynieryjne.

W grudniu ub.r. zakończyła się realizacja pierwszej umowy, w zakresie której powstało 8 eksponatów. Zostaną one przetestowane przez zwiedzających Centrum Nauki Kopernik. Dwa pierwsze SOWA powstaną w 2021 r. i zostaną ulokowane w Raciborzu oraz Piotrkowie Trybunalskim, a 30 kolejnych będzie uruchomionych w latach 2022 i 2023. Konkretne lokalizacje zostaną wyłonione w naborze organizowanym przez CNK przy współpracy z MEiN.

Bezpieczna przestrzeń do samodzielnego eksperymentowania gwarantuje idealne warunki do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zgodnie z filozofią nowoczesnych centrów nauki, eksponaty tworzące wystawę nie są ułożone w ścieżki zwiedzania. Tworzą one sieć luźno powiązanych ze sobą treści programowych. Dzięki temu różne dziedziny przyrody są ze sobą połączone, co powoduje, że na wiele zagadnień można patrzeć z wykorzystaniem narzędzi z rozmaitych dyscyplin nauki.

Na warsztaty składa się 15–18 eksponatów wybranych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Dotyczą one różnych dziedzin nauki, dzięki czemu zwiedzający będą mogli poznać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak ruch, światło czy ludzki organizm. Eksponaty będą wobec siebie komplementarne i pozwolą doświadczać zjawisk w różny sposób, co umożliwi głębsze zrozumienie badanych zagadnień. Wśród eksponatów znajdą się mn. in. Kolorowe cienie (mechanizmy powstawania cienia), Rysowanie w lustrze (koordynacja oka i ręki), Idealna symetria (symetria ludzkiej twarzy).

Majsternia to przestrzeń, w której można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie, inżynieryjne. Np.: „Skonstruuj zamek do drzwi”, „Zbuduj tor magnetyczny dla piłki”, „Zagraj na kieliszkach”. Na miejscu dostępne są potrzebne do wykonania zadań akcesoria.

SOWA mogą być również miejscem szerokiej działalności programowej. Do lokalnych placówek trafią scenariusze zajęć prowadzonych w Koperniku, np. Warsztatów Familijnych. Centrum pomoże także w zakładaniu i prowadzeniu Klubów Młodego Odkrywcy, czyli zajęć pozaszkolnych dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Centrum Nauki Kopernik od lat promuje ideę uczenia się przez samodzielne eksperymentowanie. Ta metoda pozwala nie tylko poszerzać wiedzę, ale także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W Koperniku istnieje unikalne środowisko edukacyjne, w którym przenikają się role zwiedzających i projektantów, nauczycieli i uczniów. To, co lokalne łączy się z tym, co globalne. Złożoność i dynamika tego środowiska umożliwia tworzenie unikatowych rozwiązań (eksponatów, wystaw, zestawów edukacyjnych), wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę o nauce, projektowaniu i procesie uczenia się. SOWA pozwolą przenieść najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Kopernika do społeczności lokalnych.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)