Aktualności
Życie akademickie
04 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-04

Powstanie kompleksowy krajowy system publikacji naukowych

Działania na rzecz utworzenia kompleksowego krajowego systemu publikacji naukowych podejmą wspólnie Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki współpracy ekspertów obu jednostek, łatwiejszy będzie także transfer wiedzy oraz opracowywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, które będą wspierać polską naukę. 

OPI oraz ICM UW to jednostki, które od wielu lat aktywnie działają w zakresie informatyki i data science oraz od dawna współpracują ze sobą przy różnych projektach. Teraz postanowiły zwiększyć liczbę oraz skalę wspólnych inicjatyw, dzięki czemu możliwa będzie realizacja długoterminowych działań, które przyniosą pozytywne efekty wszystkim podmiotom związanym z polską nauką.

Ośrodek Przetwarzania Informacji już od dawna aktywnie rozwija systemy informatyczne, które wspierają całe środowisko polskiej nauki. Cieszę się, że teraz możemy połączyć siły z ICM UW i wspólnie wspierać polskich naukowców w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Już wcześniej realizowaliśmy wspólne inicjatywy, jednak dzięki porozumieniu będziemy mogli zwiększyć ich zasięg, a także wspólnie ubiegać się o finansowanie dużych projektów badawczo- rozwojowych – zapowiada dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Współpraca obu instytucji przyczyni się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju branży IT i data science w Polsce. Dzięki temu więcej projektów badawczych z tych obszarów będzie mogło być zrealizowanych, a w ich ramach powstaną nowoczesne rozwiązania cyfrowe, mające zastosowanie nie tylko w nauce, ale i w biznesie.

ICM UW specjalizuje się w eksploracji dużych zbiorów danych oraz budowie modeli służących analityce danych. Opracowujemy i wykorzystujemy metody uczenia maszynowego do wielkoskalowej analizy tekstów oraz przeprowadzania data miningu. Wnosimy do współpracy z OPI konkretne rozwiązania w obszarze bibliotek wirtualnych, w tym wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji na potrzeby otwartej nauki oraz w prowadzeniu WBN i serwisów Platformy Otwartej Nauki. Bardzo się cieszmy z partnerstwa z OPI również w szerszym kontekście wspólnych inicjatyw na rzecz open science w Polsce – komentuje dr inż. Robert Sot, dyrektor ICM UW.

Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji a Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zawarto 2 sierpnia w Warszawie. Jego głównym celem jest długoterminowa współpraca partnerów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz inicjatyw naukowych, zaplanowano działania na rzecz integracji i rozbudowy systemów OPI i ICM UW, które działają w obszarze otwartej nauki i komunikacji naukowej. Obie jednostki zadeklarowały także podjęcie współpracy w celu
utworzenia kompleksowego, krajowego systemu publikacji naukowych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)