• opublikowanie nowego, zaktualizowanego, istotnie poszerzonego (do co najmniej 364 stron) wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski” (jesień 2022);
  • opracowanie kilkuset map, wykresów, diagramów, schematów, z których znaczna część zostanie opublikowana w nowym wydaniu Atlasu, a także na fejsbukowym profilu i stronie internetowej projektu, przygotowywanej do uruchomienia przed końcem 2020 roku;
  • przygotowanie scenariuszy lekcji geograficzno-politycznych, a także przeprowadzenie lekcji pokazowych z wykorzystaniem map w liceach i szkoleń z zakresu geografii politycznej dla nauczycieli geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie ze wszystkich województw, studentów bloków pedagogicznych i słuchaczy szkół doktorskich;
  • organizację ogólnopolskiego konkursu na najlepszą wycieczkę geograficzno-polityczną (2022).

– Efekty realizacji projektu będą źródłem rzetelnej i aktualnej wiedzy o dawnej, współczesnej oraz przyszłej Polsce, przedstawionej w nowoczesnej, atrakcyjnej i estetycznej formie. Jest to projekt badawczy, a zarazem edukacyjny z zakresu edukacji kulturalnej. Można go uznać za pionierski w swojej dziedzinie – dodaje prof. Marcin W. Solarz.

źródło: UW