Aktualności
Życie akademickie
20 Marca
Prof. Marek Kornat. Źródło: IBnT
Opublikowano: 2018-03-20

Poziom nauki zagrożony?

„Nauka polska i szkolnictwo wyższe nie znajdują się w położeniu katastrofalnym. Rewolucja nie jest potrzebna. Niezbędne są mądre korektury tego, co obecnie mamy. Z pewnością nie chodzi nam o kwestionowanie potrzeby zmian w polskim szkolnictwie wyższym tylko dlatego, że żyjemy zapatrzeni w przeszłość. Jednak w tej ustawie nie widzę rozwiązania ani jednego problemu, który trapi obecną naukę. To, co piszemy na początku, to rezultat pozytywnej korekty pierwszego, jeszcze gorszego projektu. Np. wycofanie się z pomysłu tajnych recenzji jest dobre w tym sensie, że tajne recenzje w postępowaniach awansowych umożliwiłyby załatwianie między sobą porachunków. Zniknęłaby jakakolwiek odpowiedzialność za słowo. Jednak nie możemy za to chwalić ministerstwa. Po prostu wycofano się z czegoś jeszcze gorszego” – mówi prof. Marek Kornat, inicjator listu otwartego w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Piotrem Kieracińskim w marcowym numerze FA. Według historyka, zmiany, jakie proponuje resort nauki w projekcie ustawy zwanym Konstytucją dla Nauki, zmierzają do obniżenia poziomu nauki w Polsce. Analizując punkt po punkcie treść listu otwartego, prof. Kornat wypowiada się m.in. przeciwko tworzeniu rad uczelni z osób pochodzących spoza nich i przyznaniu im kompetencji, jakie proponuje projekt ustawy, krytykuje tzw. dydaktyczną ścieżkę kariery akademickiej, widząc w niej zagrożenie dla zatrudnienia w uczelniach młodych zdolnych badaczy, sprzeciwia się likwidacji obowiązku robienia habilitacji, zwłaszcza w naukach humanistycznych, dla których będzie to – według uczonego – cios śmiertelny. W wywiadzie nie zabrakło też wątków finansowych czy ewaluacyjnych.

Prof. Bogdan Jackowiak, przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, skupia się natomiast w swoim artykule na kwestii likwidacji wydziałów w uczelniach, która – choć nie wprost – wynika z przepisów projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Analizując możliwe konsekwencje wprowadzenia w życie tej regulacji, uczony pisze m.in.: „Likwidując wydziały w ich dotychczasowym kształcie projekt ustawy proponuje przeniesienie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów z tego poziomu na poziom uczelni, która wcześniej będzie musiała uzyskać uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinach na nowo sklasyfikowanych.

fa 03 18 okl 210x300 1Realizacja tych zapisów to niezwykle złożone przedsięwzięcie, które – stawiam zdecydowanie taką tezę – w żadnym stopniu nie przyczyni się do podniesienia poziomu jakości kształcenia, natomiast spowoduje konieczność zaangażowania ogromnych sił i środków (w tym finansowych). W świetle wielkiej pracy wykonanej przez uczelnie w okresie ostatnich lat, związanej m.in. z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji oraz dalszych zadań nakładanych przez Polską Ramę Kwalifikacji, proponowana w projekcie zmiana nie znajduje poważnego uzasadnienia. Podnoszone często w dyskusji argumenty o tym, że student w nowym systemie nie będzie ograniczony do studiowania na kierunkach „przypisanych” do wydziałów, nie uwzględnia wielu znakomicie wykorzystywanych przez uczelnie możliwości prowadzenia kierunków wspólnie przez wydziały tej samej lub różnych uczelni, a także studiów interdyscyplinarnych”.

Oprócz elektronicznych i drukowanych łamów „Forum Akademickiego” oba artykuły można przeczytać również w bloku tekstów poświęconych dyskusji nad projektem Konstytucji dla Nauki, gdzie prezentujemy wszystkie teksty dotyczące tej tematyki, jakie ukazały się w kolejnych numerach naszego miesięcznika.

Zachęcamy do lektury FA 3/2018 w wydaniu online , a także elektronicznym i drukowanym.

 

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

Dyskusja (0 komentarzy)