Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Źródło: www.poznan.pl
Opublikowano: 2023-06-14

Poznań przyznał stypendia dla młodych naukowców

Poznań uhonorował dokonania naukowe swoich badaczek i badaczy. Dwanaście osób otrzymało stypendium w wysokości 10 tys. zł. 

Stypendium Miasta Poznania przeznaczone jest dla badaczek i badaczy do 30 roku życia, którzy mogą się pochwalić imponującym dorobkiem naukowym. Wyróżnienie przyznawane jest od 1998 roku. Do tej pory otrzymało je 259 osób. W tym roku wpłynęło 68 wniosków.

Kapituła brała pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe. Stypendia przyznano 12 osobom, każda otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 10 tys. zł.

Tegoroczni laureaci i laureatki reprezentują takie dziedziny, jak: nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne, rolnicze, ścisłe i przyrodnicze oraz humanistyczno-społeczne. Spośród wyłonionych stypendystów po trzy osoby zostały zgłoszone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Przyrodniczy, dwie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego i jedna przez Polską Akademię Nauk.

Stypendia otrzymali:

 • Małgorzata Bołt z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za wybitne osiągnięcia naukowe oraz badania w dziedzinie katalizy i chemii metaloorganicznej;
 • Bartosz Ciupek z Politechniki Poznańskiej za optymalizację cieplno-emisyjną kotłów grzewczych na paliwa stałe oraz badania nad poprawą jakości powietrza;
 • Maciej Główczyński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za oryginalny dorobek naukowy poświęcony relacjom między człowiekiem, miejscem oraz technologiami, w tym innowacyjne badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych, szczególnie mediów przestrzennych, na proces cyfrowego wytwarzania miejsc;
 • Michalina Kowala z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za wyróżniającą się aktywność naukową na arenie międzynarodowej oraz dorobek naukowy w zakresie badania praw użytkowników na platformach internetowych;
 • Grzegorz Miebs z Politechniki Poznańskiej za badania nad systemami wspomagania decyzji oraz ich wdrożeniami;
 • Damian Łukasz Mrówczyński z Uniwersytetu Przyrodniczego za wyróżniającą się aktywność badawczą oraz dorobek naukowy w dziedzinie badań w zakresie właściwości, homogenizacji i optymalnego projektowania konstrukcji z tektury falistej w przemyśle opakowaniowym;
 • Piotr Przymuszała z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego za aktywność i uzyskane osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • Karolina Rassek z Polskiej Akademii Nauk za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych;
 • Witold Stachowiak z Politechniki Poznańskiej za całokształt pracy badawczej, a w szczególności za udowodnienie, iż kation w herbicydowych cieczach jonowych może wykazywać działanie chwastobójcze porównywalne z preparatami komercyjnymi i wbrew wcześniejszym przekonaniom nie może być rozpatrywany jako substancja biologicznie nieaktywna;
 • Cezary Krzysztof Urbanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego za znaczące pogłębienie wiedzy o znaczeniu fauny glebowej w procesach glebotwórczych w ekosystemach leśnych oraz przekształconych działalnością człowieka;
 • Natalia Wawrzyniak z Uniwersytetu Przyrodniczego za znaczące osiągnięcia w badaniu czynników żywieniowych powodujących zmniejszenie utraty masy kostnej w zwierzęcym modelu osteoporozy pomenopauzalnej oraz porównanie aktywności badanych czynników żywieniowych z działaniem leków stosowanych w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie, które znalazły swój wyraz w publikacji wyników badań w czasopismach ogólnoświatowych;
 • Daniel Ziental z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego za istotny wkład w badania związane z walką z bakteryjnymi i grzybiczymi zakażeniami wieloleko- i panopornymi.

Kapituła przyznała także Nagrodę Naukową Miasta Poznania. W tym roku zgłoszono 10 kandydatur. Nazwisko laureata lub laureatki zostanie ogłoszone podczas uroczystej sesji rady miasta 29 czerwca.

MK, źródło: www.poznan.pl

Dyskusja (0 komentarzy)