Aktualności
Opublikowano: 2018-10-16

Poznańscy angliści w PASE i ESIST

Prof. Jacek Fabiszak z Zakładu Badań nad Tekstami Kultury Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został wybrany szefem Polish Association for the Study of English (PASE). Natomiast dr Iwona Mazur z Zakładu Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM została ponownie członkiem zarządu ESIST, zajmującego się przekładem audiowizualnym.

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Języka Angielskiego (PASE) jest organizacją członkowską europejskiego stowarzyszenia ESSE (European Society for the Study of English), zrzeszającego podobne organizacje działające w wielu krajach Europy. Do PASE należą angliści, których zainteresowania badawcze i działalność naukowa dotyczą głównych aspektów studiów anglistycznych – literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Działalność PASE koncentruje się na wspieraniu indywidualnej współpracy między anglistami, a także szerszej współpracy między anglistykami w Polsce i w Europie, w celu budowania i umacniania kontaktów naukowych.

Z kolei European Association for Studies in Screen Translation (ESIST) to europejskie stowarzyszenie tłumaczy audiowizualnych, założone w 1995 roku w Cardiff.

(Źródło: www.amu.edu.pl)

 

Dyskusja (0 komentarzy)