Aktualności
Życie akademickie
21 Maja
Opublikowano: 2018-05-21

Pracodawcy współpracują z UwB w przygotowaniu studentów do wymogów rynku pracy

Hurtownie danych i Business Intelligence, zielone technologie w oczyszczaniu wód, genetyka bakterii, kampanie wizerunkowe w Internecie, mediacje rówieśnicze w procesie wychowawczym, metody badań rynkowych – to tylko niektóre przykłady praktycznych zajęć dla studentów, które są realizowane we współpracy z białostockimi pracodawcami. Kilkuset studentów Uniwersytetu w Białymstoku w niewielkich grupach, w laboratoriach i z wykorzystaniem infrastruktury pracodawcy, nauczy się, jak w praktyce realizować projekty od A do Z.

Prace projektowe we współpracy z pracodawcami to jedno z zadań trzech projektów pod wspólną nazwą „Kuźnie Kompetencji” realizowanych przez Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB.

– Studenci 7 wydziałów UwB: biologiczno-chemicznego, matematyki i informatyki, prawa, ekonomii i zarządzania, historyczno-socjologicznego, filologicznego, pedagogiki i psychologii,     którzy uczestniczą w projektach, mają zapewnione praktyczne zajęcia w kilkuosobowych grupach, pod czujnym okiem doświadczonych praktyków z firm czy urzędów – informuje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka, dyrektor WOTT. – Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami studenci jeszcze w trakcie trwania studiów zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności, dokładnie takie, jakich oczekują pracodawcy – zapewnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

– Prace projektowe w „Kuźniach Kompetencji” to połączenie teorii z praktyką. W pierwszym etapie mamy zajęcia z naukowcem z UwB, a dalszy etap to już praca z praktykiem z firmy – mówi Filip Madejek, student Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. – Dziś sama teoria to zdecydowanie za mało. Pracodawcy chcą, by absolwenci mieli pojęcie o metodach prac projektowych, by wiedzieli jak krok po kroku realizować różne projekty. Nauczymy się też, jak współpracować w grupie. Typowe wykłady i ćwiczenia nie zawsze dają takie możliwości.

W poszczególnych firmach i instytucjach studenci będą realizować różne rodzaje zadań projektowych. Żacy trafią m.in. do Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku.

– Studenci realizujący projekt Hurtownie danych i Business Intelligence nabędą wiedzę informatyczno-ekonomiczną w zakresie przekształcania baz danych w celu pozyskiwania informacji o stanie organizacji, relacjach kapitałowych, m.in. trendach rynkowych, źródłach zbędnych kosztów, śledzenia zachowań konsumenckich do lepszej obsługi, wyprzedzania konkurencji z bardziej trafną ofertą – wymienia Adam Jurczenia z ZETO.

– Podczas warsztatów prowadzonych w kancelarii adwokackiej studenci zmierzą się z konkretnymi problemami prawnymi, które były przedmiotem mojego zawodowego zainteresowania. W ten sposób zyskają świadomość na czym w praktyce polega stosowanie prawa, co z kolei pozwoli im skonfrontować wyobrażenia o pracy adwokata z rzeczywistością i

podjąć w  przyszłości przemyślaną decyzję odnośnie kontynuowania edukacji prawniczej na aplikacji adwokackiej – zapowiada z kolei mecenas Justyna Targońska-Reduta. I dodaje: – Warsztaty stwarzają studentom niepowtarzalną możliwość przekucia uzyskanej na studiach wiedzy teoretycznej w praktykę np. poprzez próbę samodzielnego zredagowania – w oparciu o stosowne przepisy – wniosków dowodowych w konstruowanym pod nadzorem adwokata
piśmie skierowanym do sądu.
W ramach projektów „Kuźnie Kompetencji” uniwersytet nawiązał dotychczas współpracę z 36 pracodawcami. Wśród nich są Telewizja Polska, Polskie Radio Białystok, Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, Wodociągi Białostockie, policja, Główny Urząd Statystyczny, kancelarie księgowo-podatkowe, szkoły, biuro detektywistyczne, fundacje, kancelarie adwokackie, firmy informatyczne, Stadion Miejski, przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż.

– Instytucje, firmy bardzo chętnie angażują się w taką współpracę, wskazują doświadczonych pracowników, którzy przekażą studentom praktyczne informacje z pierwszej ręki. Jestem przekonana, że w kolejnych latach ta współpraca będzie jeszcze szerzej zakrojona, bo podejście białostockich pracodawców świetnie rokuje na przyszłość. Zapisy w strategii rozwoju UwB podkreślają konieczność dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Prace projektowe to istotny element realizacji tej strategii – dodaje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

Na projekty pod wspólnym tytułem „Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku” uczelnia dostała ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ich realizacja potrwa 3 lata. Ze szkoleń, warsztatów i prac projektowych pod okiem pracodawców skorzysta w sumie ponad 1000 żaków Uniwersytetu w Białymstoku.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)