Aktualności
Życie akademickie
30 Stycznia
Źródło: www.umwr.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-30

Pracownia Innowacyjnej Edukacji Medycznej powstała w UM we Wrocławiu

Pracownię Innowacyjnej Edukacji Medycznej otwarto w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia.

Pracownię Innowacyjnej Edukacji Medycznej utworzono w ramach Centrum Symulacji Medycznej UMW. Została wyposażona w 14 stanowisk do medycznej symulacji komputerowej, które wykorzystują dwa nowe systemy. Dzięki nim można ćwiczyć procedury związane z udzielaniem pierwszej pomocy i postępowania z pacjentami podczas zdarzeń masowych oraz w ramach platformy wirtualnego pacjenta, gdzie możliwe jest ćwiczenie procedur ratowniczych w postępowaniu przedszpitalnym i szpitalnym. Systemy te pozwalają na ćwiczenie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego w warunkach medycznej symulacji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości.  Zakładając okulary VR i siadając przed ekranem komputera student, w zależności od tematyki prowadzonych zajęć, przenosi się do ambulansu lub szpitala czy na SOR.

Świat wokół nas szybko się zmienia, a jako uczelnia zapewniamy naszym studentom możliwości kształcenia na miarę XXI wieku. Nie możemy uczyć tak,  jak kilkadziesiąt lat temu sami byliśmy uczeni.  Współczesne narzędzia dydaktyczne coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, a UMW wprowadza te rozwiązania, które są najbardziej przydatne w pracy przyszłych medyków – nie tylko lekarzy, ale też np. ratowników medycznych – przekonuje prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii nie zastąpią pracy z pacjentem i nie taki jest ich cel. Ważne, aby student, który podchodzi do łóżka chorego w czasie zajęć praktycznych w szpitalu, był do nich przygotowany. Nowe technologie pozwalają skrócić czas nauczania. Przy stanowiskach komputerowych kilkunastu studentów może jednocześnie opanować określoną, powtarzalną procedurę. Jest to absolutnie niemożliwe przy nauce tradycyjnej, z zaangażowaniem pacjentów. W nowej pracowni możliwe jest także kształcenie zespołów interdyscyplinarnych: studenci różnych kierunków mogą ćwiczyć w jednym czasie, wykonując czynności i procedury zgodne z ich późniejszymi kompetencjami zawodowymi.

Obecny podczas otwarcia pracowni wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek ocenił, że zastosowanie nowych technologii wiąże się z istotnym potencjałem rozwoju medycyny, ale i dydaktyki w medycynie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że tego typu zajęcia są atrakcyjne dla studentów. Z kolei wiceminister zdrowia Piotr Bromber mówił o pracach nad nowymi standardami kształcenia, w których centra symulacji są elementem kluczowym procesu dydaktycznego.

Mam nadzieję, że już wkrótce będziecie państwo mogli korzystać z tych nowych standardów. Chcemy też, by jakość kształcenia nie stała w sprzeczności z jakością, ale by szły w parze, to jest naszym celem – zapewniał.

Alicja Giedroyć-Skiba, źródło: UMWr

Dyskusja (0 komentarzy)