Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Fot. Adam Paczkowski
Opublikowano: 2021-06-23

Pracownia OZE powstanie na Politechnice Koszalińskiej

Nowoczesna pracownia, w której studenci będą mogli poznać sposoby projektowania i zasady działania instalacji i urządzeń zasilanych energią ze źródeł odnawialnych, powstanie na Politechnice Koszalińskiej. Inwestycję dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nieznajomość zasad projektowania, montażu i eksploatacji instalacji budowlanych współpracujących z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE) może powodować opór przed stosowaniem tych urządzeń w praktyce. A wadliwy montaż i obarczona błędami eksploatacja (brak założonych efektów, awaryjność i koszty napraw), może szkodzić samej idei wykorzystania OZE.

Stąd pomysł utworzenia pracowni, w której przyszli projektanci i wykonawcy inwestycji budowlanych będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób instalacje budowlane współpracują z urządzeniami opartymi na OZE, nauczyć się poprawnego montażu takich urządzeń, ale też obserwować sposób ich działania. Nowa pracownia będzie przestrzenią, w której sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli poznać nie tylko studenci, ale także przedstawiciele instytucji i środowisk współpracujących z uczelnią.

Poznanie tych zagadnień stworzy przyszłym inżynierom budownictwa – instalatorom, możliwość poprawnego zaprojektowania i wykonania instalacji hybrydowych z zastosowaniem urządzeń zasilanych z odnawialnych źródłach energii – podkreśla prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.

Pracownia poszerzy bazę dydaktyczną WILŚiG i uzupełni już istniejące laboratorium mechaniki płynów. Przyszli inżynierowie poznają prawidłowe projektowanie, montaż i eksploatację instalacji budowlanych i urządzeń zasilanych energią odnawialną. Utworzone zostaną stanowiska dydaktyczne wyposażone w sprzęt, narzędzia i urządzenia do praktycznej nauki montażu, eksploatacji i badania efektów współpracy hybrydowego układu grzewczego w zakresie ciepłej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji z urządzeniami zasilanymi energią odnawialną. Powstaną stanowiska umożliwiające m.in. pomiary ciśnień w instalacji wentylacyjnej oraz ilości wytwarzanej energii przez pompę ciepła i kolektory słoneczne. W pracowni będą też stanowiska dydaktyczne do nauki montażu instalacji budowlanych.

Studenci będą mogli w praktyce nauczyć się obsługi urządzeń zapewniających rekuperację, czyli odzysk energii ze strumienia zużytego powietrza oraz poznać zasady równoważenia hydraulicznego, decydujące o prawidłowej dystrybucji mediów w instalacjach: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, grzewczej i wentylacyjnej. Nauczą się też obsługi podstawowych urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnień.

Ważnym aspektem będzie możliwość obserwacji skutków złej regulacji czy nieprawidłowego doboru urządzeń warunkujących właściwą pracę – zauważa prof. Robert Sidełko.

W nowej pracowni, w odróżnieniu od praktyki projektowej czy wykonawczej, będzie można popełniać błędy. Praktyczny sposób zdobywania umiejętności to bowiem najlepsza forma nauki.

Studenci chcą zobaczyć, dotknąć i sprawdzić to, o czym mówi się na wykładach. Takie oczekiwania obserwujemy, prowadząc przede wszystkim zajęcia z przedmiotów kierunkowych. Sytuacja, w której studenci mają możliwość obserwacji danego procesu lub działania urządzenia, prowokuje ich do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Na tym polega istota studiowania – zwraca uwagę prof. Sidełko.

Bezpośrednim impulsem do utworzenia nowej pracowni są przygotowania do uruchomienia na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji nowego kierunku studiów: sieci i instalacje budowlane. Zajęcia rozpoczną się w semestrze zimowym. Pracownia stanie się też miejscem, w którym praktyczną wiedzę będą mogli zdobywać studenci innych kierunków (m.in. energetyki na Wydziale Mechanicznym). Edukacją ekologiczną z zakresu zastosowania energii z odnawialnych źródeł zostaną objęci również uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Całkowity koszt utworzenia pracowni dydaktycznej służącej promowaniu instalacji zasilanych energią ze źródeł odnawialnych wynosi ponad 140 tys. zł. Połowę tej kwoty pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, pierwsze zajęcia w nowym laboratorium odbędą się pod koniec tego roku.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)