Aktualności
Życie akademickie
26 Listopada
Źródło: Politechnika Śląska
Opublikowano: 2022-11-26

Pracownie do projektowania i testowania pojazdów na Politechnice Śląskiej

Pracownię nowych technologii oraz hamownię, które posłużą do projektowania, konstruowania i testowania pojazdów różnego typu, otwarto na Politechnice Śląskiej. 

Wyposażenie obu pracowni pozwoli na projektowanie oraz monitorowanie eksploatacji pojazdów różnego typu, pod względem bezpiecznego dla człowieka i środowiska użytkowania. Laboratoria będą służyć naukowcom do prac badawczych oraz studentom zdobywającym nowe umiejętności. Ich uruchomienie połączono z uroczystością jubileuszu 20-lecia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Hamownia podwoziowa posłuży do szerokiego zakresu badań pojazdów samochodowych w warunkach rzeczywistych. Jej wyposażenie pozwala na sprawdzenie nie tylko parametrów silnika spalinowego, ale także na badania pojazdów z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Dzięki temu możliwe jest tak ważne ze względów ekologii i ochrony środowiska wyznaczenie energochłonności oraz emisyjności pojazdu. Warto dodać, że hamownię wyposażono w urządzenia mobilnych stacji diagnostycznych, co samo w sobie również jest nowością technologiczną.

Dzięki wyposażeniu pracowni nowych technologii zarówno studenckie koła naukowe, jak i uczestnicy zajęć oraz przede wszystkim naukowcy otrzymają wiele nowych możliwości tworzenia rozwiązań w obszarze ekologicznego projektowania pojazdów — powiedział prof. Piotr Folęga, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Wydział obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Prowadzone są na nim prace badawcze w obszarze „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości”. Na wydziale można studiować na kierunkach: transport, transport kolejowy oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna. Do wyboru jest szereg specjalności związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym oraz inżynierią ruchu i logistyką. Na wydziale działa dziewięć studenckich kół naukowych, które zajmują się m.in. konstruowaniem bolidów spalinowych i elektrycznych, dronów oraz elektromobilnością.

W latach 2021–22 ze środków finansowych w formie dotacji na Strefę Innowacji Miasta Katowice w wysokości 4,5 mln zł przeprowadzono modernizację istniejących budynków wydziału. Powstały nowoczesne pracownie dydaktyczno-badawcze: Pracownia hamowni podwoziowej, Pracownia diagnostyki drganiowej środków transportu, Pracownia nowych technologii dla Studenckich Kół Naukowych, Pracownia systemów sterowania ruchem kolejowym, Pracownia awioniki, Pracownia systemów logistycznych oraz Pracownia systemów transportowych i inżynierii ruchu. Przeprowadzono także modernizację istniejących pomieszczeń wydziału pod kolejne pracownie w ramach powstałej hali technologii transportu.

Wkład Politechniki Śląskiej w badania naukowe dotyczące transportu został wysoko oceniony w ramach ministerialnej ewaluacji działalności naukowej. Uczelnia otrzymała kategorię „A” w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)