Aktualności
Życie akademickie
13 Maja
Źródło: WSIiZ
Opublikowano: 2022-05-13

Prawa człowieka w kontekście biznesu

Prawa człowieka w kontekście biznesu będą tematem kolejnego wykładu w ramach cyklu „Przybij piątkę nauce” organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydarzenie odbędzie się 18 maja.

Zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście biznesu to temat coraz bardziej zyskujący na znaczeniu. Opracowanych zostało wiele dokumentów dotyczących ochrony i poszanowania praw człowieka. Ich celem jest zdefiniowanie roli i odpowiedzialności rządów, ale także środowisk biznesowych i społeczeństwa obywatelskiego, a ponadto stworzenie nowego podejścia do zagadnień praw człowieka i zapewnienie ram implementacji wypracowanych dokumentów. Polska pozostaje aktywna w tym obszarze, włączając się do działań zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na forum krajowym. 

W najbliższą środę, 18 maja, tematykę tę przybliży mgr Małgorzata Wejsis-Gołębiak – wieloletni dyplomata a obecnie asystent w Katedrze Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podam przykłady, jak Unia Europejska i poszczególne państwa podchodzą do tego tematu, jakie działania były, są i będą podejmowane. Przytoczę także kilka przykładów takich działań, które – nie uwzględniając ochrony praw człowieka, a niekiedy także dobrze pojętego interesu podmiotów gospodarczych – okazały się błędem i skutkowały negatywnymi konsekwencjami, nie gwarantowały dostępu do środków zaradczych i możliwości dochodzenia zadośćuczynienia przez poszkodowane osoby i środowiska. Porozmawiamy o dokumentach międzynarodowych i naszych polskich oraz zawartych w nich wybranych zagadnieniach dotyczących np. zasady należytej staranności, raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, problematyki tzw. sygnalistów, sposobu definiowania ryzyk i zagrożeń w działalności biznesowej pod kątem ochrony praw człowieka czy tworzenia dokumentów o charakterze katalogu dobrych praktyk – zapowiada Małgorzata Wejsis-Gołębiak.

Z WSIiZ jest związana od 2020 roku. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie prawa międzynarodowego i służby zagranicznej oraz integracji europejskiej w Uniwersytecie Warszawskim, a także studium pedagogiczne w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki dotyczącej komunikacji, dyplomacji publicznej i kulturalnej czy komunikacji międzykulturowej. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, w tym w krajach Azji i Zatoki Perskiej: Republice Korei, Japonii, Indiach, Nepalu, Sri Lance, Bangladeszu, Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie, a także w Europie.

Wykład pt. „Prawa człowieka w kontekście biznesu. Działania społeczności międzynarodowej”, będący częścią projektu „Przybij piątkę nauce”, odbędzie się 18 maja o godz. 18:00 na Facebooku oraz na YouTube WSIiZ. W drugiej części spotkania Małgorzata Wejsis-Gołębiak odpowie na pytania internautów.

Inicjatywa „Przybij piątkę nauce” wspomaga proces kształcenia realizowany w szkołach, uniwersytetach oraz innych instytucjach naukowo-badawczych. Kolejne wykłady w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca. Ich tematyka dotyczy profilaktyki zdrowotnej, ekonomii, dietetyki, nowych mediów oraz współczesnej sytuacji w Polsce i na świecie. Szczegóły dotyczące następnych wykładów na stronie internetowej projektu „Przybij piątkę nauce”. Patronem medialnym cyklu jest „Forum Akademickie”.

MK

Wejsis Golebiak 570 x 728

Dyskusja (0 komentarzy)