Aktualności
Życie akademickie
13 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-13

Prawie 10 mln zł dla studenckich kół naukowych

Rekordową sumę ponad 9,7 mln zł przeznaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki na wsparcie studenckich kół naukowych. Do finansowania rekomendowano 174 innowacyjne projekty realizowane przez żaków z 61 uczelni.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 roku. Ma na celu pomoc kołom naukowym działającym na uczelniach w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

W rozstrzygniętej właśnie trzeciej edycji programu wpłynęło 308 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano ponad połowę z nich, bo 174 o łącznej wartości przeszło 9,7 mln zł. To rekord – w premierowej odsłonie do studenckich innowatorów trafiło ponad 6,5 mln zł, w drugiej – niespełna 6 mln zł. Autorami projektów są studenci 61 uczelni. Na liście beneficjentów dominują: Śląski Uniwersytet Medyczny (10), Warszawski Uniwersytet Medyczny (9), Politechnika Wrocławska (8), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (8), Politechnika Poznańska (8).

Aż 35 przedsięwzięć otrzymało maksymalną kwotę 70 tys. zł. Wśród nich m.in. profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani (Warszawski Uniwersytet Medyczny), energooszczędny układ napędowy do motocykla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), model rehabilitacji dziecka z implantem słuchowym bazujący na usługach telemedycznych (Akademia WSB), wpływ leków przeciwpsychotycznych na strukturę chromatyny ludzkich komórek nerwowych (Uniwersytet Jagielloński), innowacyjny system automatycznej kontroli upraw żywności w układach izolowanych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), użycie gestów do sterowania robotami mobilnymi w środowisku miejskim w warunkach ograniczonej widoczności (Politechnika Łódzka), projekt nowoczesnego systemu pakunkowo-transportowego do lądowego transportu międzynarodowego (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie).

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Dyskusja (0 komentarzy)