Aktualności
Życie akademickie
06 Czerwca
Fot. stock.adobe.com
Opublikowano: 2023-06-06

Prawie 1,3 tys. kredytów studenckich w 2022 roku

Blisko 409 tys. umów o udzielenie kredytu studenckiego zawarto w latach 1998–2022. W ubiegłym roku banki przyznały kredyt 1280 studentom i doktorantom.

Podczas akcji kredytowej w roku 2022 do banków wpłynęło 1612 wniosków kredytowych spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3000 zł). Zawarto 1280 umów kredytowych, co oznacza, że pieniądze wypłacono 79,4% studentów i doktorantów spełniających kryterium dochodu. Pozostali nie zgłosili się, aby podpisać umowę, lub nie przedstawili odpowiedniego poręczenia.

Najwięcej wnioskodawców (87,3%) podpisało umowę o kredyt studencki z wysokością miesięcznej transzy 1000 zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 8,2% osób, 600 zł – 4,1%. Najmniej popularny był kredyt z ratą wynoszącą 400 zł.

Liczba kredytów studenckich objętych poręczeniem kapitału wraz z odsetkami od tego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyniosła 1014 (79,2% wszystkich kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80- lub 100-procentowym poręczeniem cztery umowy kredytowe studentów pochodzących z obszarów wiejskich.

W roku 2022 najczęściej wybieranym przez wnioskodawców (studentów i doktorantów) bankiem był PKO Bank Polski SA, z którym umowę o preferencyjny kredyt studencki podpisało ponad 82,9% kredytobiorców. Bank PEKAO SA udzielił ok. 16,7% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości SA mniej niż 1%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2022 r. skorzystało 398 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok 20,2 tys. kredytobiorców. Największa liczba umorzeń wynikała ze znalezienia się w grupie od 1 do 10 proc. najlepszych absolwentów uczelni (umorzenia od 20 do 50 proc. kredytu).

Ogółem w latach 1998–2022 udzielono kredytu studenckiego prawie 409 tys. studentów i doktorantów. W całości spłaconych zostało ok. 370 tysięcy. Z systemu nadal korzysta ok. 39 tys. osób, z których ok. 6,2 tys. otrzymuje comiesięczne wypłaty transz kredytu.

Dodajmy, że w roku akademickim 2023/2024 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 3500 zł.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)