Aktualności
Życie akademickie
31 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-31

Prawie 450 stypendystów w tegorocznej edycji programu Banach NAWA

Ponad czterysta osób z 34 krajów zostanie objętych wsparciem finansowym w ramach programu Banach NAWA, będącego wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To inicjatywa skierowana do młodzieży z krajów rozwijających się, planującej podjęcie studiów w Polsce.

Wyrównywanie poziomu życia w różnych regionach świata poprzez kształcenie obywateli z krajów rozwijających się, rozwój współpracy poprzez wsparcie najzdolniejszych studentów, wreszcie społeczna odpowiedzialność nauki – to tylko niektóre z celów leżących u podstaw programu Banach NAWA, będącego wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przygotowano go z myślą o młodzieży z krajów rozwijających się, planującej podjęcie studiów w Polsce.

W tegorocznej edycji wpłynęło 3587 zgłoszeń. To więcej o ponad 1500 niż w roku ubiegłym! Wsparcie finansowe przyznano 443 osobom (w poprzedniej edycji 300) z 34 krajów. Podobnie jak we wcześniejszych latach, największą liczbę w gronie stypendystów stanowią studenci z Etiopii, Azerbejdżanu, Palestyny, Tanzanii, Nigerii, Kenii i Białorusi. Po raz pierwszy zostały też przyznane stypendia dla studentów z Bośni i Hercegowiny. Wszyscy są zwolnieni z opłat za kształcenie (na uczelniach publicznych) oraz otrzymują comiesięczne stypendium NAWA w wysokości 1500 zł na pokrycie kosztów utrzymania w okresie kształcenia w Polsce.

Największą popularnością cieszyły się nauki inżynieryjno-techniczne oraz nauki ścisłe i przyrodnicze. Najliczniejsza grupa stypendystów będzie studiować w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Wśród uczelni wnioskodawcy najczęściej wskazali: Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wrocławski. Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji na stronie internetowej NAWA.

Stypendium im. Stefana Banacha to jeden jeden z najważniejszych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Obejmuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na polskich uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Obywatelom niektórych krajów program oferuje dodatkowo możliwość podjęcia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Inicjatywa upamiętnia prof. Stefana Banacha (1892–1945), jednego z najbardziej znanych na świecie polskich matematyków. Był współtwórcą lwowskiej szkoły matematycznej oraz analizy funkcjonalnej, czyli działu matematyki mającego zastosowanie w opisywaniu m.in. zjawisk przyrodniczych.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)