Aktualności
Życie akademickie
06 Października
Opublikowano: 2022-10-06

Prawie 600 stypendystów NAWA z polskimi korzeniami zaczyna studia nad Wisłą

Niemal 600 przyznanych stypendiów na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie – tak wyglądają wyniki programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. Ma on przyciągać do ojczyzny najzdolniejszą młodzież o polskich korzeniach z różnych zakątków świata.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia i posiadaczom Karty Polaka kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku na chętnych czekała nowość – grupa uprawnionych wnioskodawców została poszerzona. Dotychczas o stypendium na studia II stopnia starać się mogły tylko osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Teraz dotyczy to także młodych ludzi posiadających polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Dotąd z opcji tej mieli okazję korzystać tylko starający się o studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie. Zmiany – zgodne z postulatami środowiska akademickiego i środowisk polonijnych – miały dać szansę jak najszerszej grupie młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie.

Chcemy, by ci młodzi ludzie pochodzący z całego świata mieli łączność z krajem swoich przodków. Dzięki programowi Anders NAWA dajemy im możliwość lepszego poznania polskiej historii, kultury i języka. Cieszymy się, że przy okazji możemy nie tylko wzmacniać ich tożsamość narodową i sprawiać, że w przyszłości mogą stać się najlepszymi ambasadorami nie tylko kraju, ale także poziom kształcenia polskich uczelni – podkreśla dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program skierowany jest do Polonii na całym świecie i każdego roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach naboru wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA złożono 1548 wniosków, spośród których 1041 było poprawnych formalnie. Stypendia dyrektora NAWA (uczelnie podległe Ministerstwu Edukacji i Nauki) uzyskało 470 osób. Dodatkowo wyłoniono 133 wniosków o stypendium Ministra Zdrowia oraz 38 wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW naborze na studia II stopnia złożono 272 wnioski, spośród których poprawnych formalnie było 244, a z nich 129 rekomendowano do finansowania.

Osoby te będą kształcić się na wybranych przez siebie uczelniach w całej Polsce bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. NAWA oferuje im comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.

Wśród stypendystów najwięcej beneficjentów to obywatele Białorusi, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu. Na liście znaleźli się także obywatele m.in. Brazylii, Czech, Jordanii, Mołdawii, Turkmenistanu, Włoch oraz – po raz pierwszy – ze: Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Cypru i Francji. Kierunki, które w naborze cieszyły się największą popularnością to zarządzanie, informatyka i ekonomia. Pośród uczelni, na których wnioskodawcy deklarowali chęć podjęcia kształcenia bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska.

Jedną ze stypendystek jest Zsófia Bedyńska, która rozpocznie studia na kierunku fizyka w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim.

 Oczywiście, że miałam wątpliwości, nawet do ostatniego momentu przed złożeniem papierów. Wyjazd do Polski oznacza dla mnie pół roku bez połowy mojej rodziny, daleko od brata bliźniaka oraz najbliższych mi przyjaciół. W związku z tym decyzja nie była łatwa. Zgłosiłam się nawet na inne studia w kraju zamieszkania, na wypadek, gdybym zmieniła zdanie, i chciałam jednak tam zostać. W końcu jednak podjęłam decyzję o wyjeździe do Polski i na razie ani trochę tego nie żałuję – przyznaje.

O samym stypendium powiedziała jej nauczycielka historii w polskiej szkole na Węgrzech. Kiedy dowiedziała się o tym, że jej uczennica planuje studia nad Wisłą, od razu zachęciła ją do złożenia wniosku.

Stypendium daje mi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Bardzo się cieszę, że dzięki stypendium nie muszę na razie martwić się tym, jaką pracę podjąć, żeby na pewno móc zapłacić za miejsce w akademiku. Mogę także poczuć się w pewnym stopniu niezależna finansowo od rodziców, dla których już jako osoba dorosła, chciałabym stanowić jak najmniejsze obciążenie – tłumaczy Zsófia.

Szczegółowe informacje o programie Anders NAWA znaleźć można na stronie www.nawa.gov.pl.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)