Aktualności
Życie akademickie
22 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-22

Prawie milion na ABC

Projekt „Academic Business Coach – MELES 2.0”, którego partnerem jest Politechnika Białostocka, został zatwierdzony do finansowania w konkursie Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Otrzyma ponad 221 tys. euro dofinansowania. O wsparcie ubiegali się autorzy 64 projektów,  Agencja wybrała 13. 

Projekt „Academic Business Coach – MELES 2.0” jest kontynuacją kończącego się w sierpniu projektu MELES – „More Entrepreneurial Life at European Schools”, którego celem było opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie nauczania na uczelniach technicznych przedmiotu „przedsiębiorczość”. Efektem jest wiele studenckich przedsięwzięć biznesowych, wymagają one jednak dalszego wsparcia na różnych etapach rozwoju. Systematycznej pomocy potrzebują również pracownicy naukowi zaangażowani w projekty B+R o wysokim potencjale komercjalizacji. Dlatego powstał projekt „Academic Business Coach – MELES 2.0”, którego celem  jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie programu kształcenia akademickich trenerów biznesu.

ABC – Academic Business Coach to brakujące ogniwo komercjalizacji na polskich uczelniach. To naukowiec, przedsiębiorca i trener w jednym, działający na styku uczelni i gospodarki, pomagający zespołom realizującym projekty B+R na uczelni. Doradza, jak zaplanować projekt, zdefiniować model biznesowy przyszłego produktu lub technologii, pozyskać finansowanie czy zdobyć klientów i partnerów.

Liderem projektu jest Akademia Morska w Szczecinie. Partnerami projektu, oprócz Politechniki Białostockiej, są: Uniwersytet w Lipsku (Niemcy), Uniwersytet Egejski (Grecja) i Uniwersytet w Aveiro (Portugalia). Na Politechnice Białostockiej projekt realizować będą, jako Academic Business Coach,  dr Jolanta Koszelew i dr inż. Maciej Kopczyński z Wydziału Informatyki. 

Projekt rozpoczyna się 1 września 2017 r. i będzie trwał 3 lata.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie erasmusplus.org.pl.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)