Aktualności
Życie akademickie
16 Lutego
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-02-16

Prawnik z UJ sekretarzem Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze

Dr hab. Marcin Czepelak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego został nowym sekretarzem generalnym Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Jest pierwszym nie-Holendrem na tym stanowisku w ponad 120-letniej historii instytucji. Jego kadencja potrwa 5 lat.

Wyboru dokonała w tajnym głosowaniu Rada Administracyjna, składająca się z przedstawicieli dyplomatycznych państw-sygnatariuszy konwencji haskich. Dr hab. Marcin Czepelak uzyskał 57 głosów na 111 możliwych. Kontrkandydaci z Mauritiusa i Holandii zdobyli odpowiednio 33 i 21 głosów. Stanowisko sekretarza generalnego Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze to jedna z najważniejszych funkcji w międzynarodowym sądownictwie.

Dr hab. Marcin Czepelak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 2006 roku utopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy „Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego”. Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2016) był dorobek naukowy na czele z monografią „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”. Zatrudniony w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ. Był związany także z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, tj. Instytutem Maxa-Plancka w Hamburgu oraz Uniwersytetem w Cambridge. Jako ekspert posiada zarówno krajowe, jak i międzynarodowe doświadczenie legislacyjne. Doradzał Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Sejmowi RP, a także Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Jest autorem 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych opublikowanych w języku polskim, angielskim i włoskim. Publikacje te dotyczą prawa kolizyjnego, międzynarodowego postępowania cywilnego, ochrony inwestycji zagranicznych oraz prawa traktatów. Włada biegle językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Posługuje się również hiszpańskim i niderlandzkim.

Dr hab. Marcin Czepelak w 2017 roku został mianowany ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Królestwie Niderlandów oraz ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej.

Stały Trybunał Arbitrażowy to najstarszy międzynarodowy trybunał na świecie, powołany na mocy ustaleń konferencji haskich z 1899 roku i 1907 roku, w celu ułatwienia arbitrażu i innych form rozwiązywania sporów między państwami, przedsiębiorstwami prywatnymi i organizacjami międzyrządowymi. Sekretarz generalny kieruje Biurem Międzynarodowym Trybunału, które zapewnia obsługę tego organu wymiaru sprawiedliwości, w tym wsparcie prawne i administracyjne podczas procedury rozwiązywania sporów.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)