Aktualności
Życie akademickie
12 Stycznia
Laboratorium Universidad de Castilla-La Mancha
Opublikowano: 2022-01-12

Prestiżowe międzynarodowe studia magisterskie na PWr

Politechnika Wrocławska jako pierwsza uczelnia w Polsce koordynuje Erasmus Mundus Joint Master Degree Program. Wraz z uniwersytetami z Hiszpanii i Finlandii będzie kształcić specjalistów z zakresu zrównoważonego przetwarzania biomasy i inżynierii bioproduktów.

Projekt Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z inżynierii chemicznej. Będą oni mieli wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i opracowywania rozwiązań inżynierskich dla zrównoważonego zagospodarowania biomasy i otrzymywania „zielonych” produktów – biopaliw, bioenergii, tworzyw biodegradowalnych, materiałów budowlanych, papieru i chemikaliów.

To najbardziej prestiżowe 2-letnie studia magisterskie w języku angielskim, na których każdy student otrzymuje stypendium w wysokości 1400 euro miesięcznie. Kandydaci wyłaniani są w drodze konkursu, dlatego liczymy na to, że trafią do nas najlepsi – mówi koordynatorka programu SBBE dr hab. inż. Jolanta Warchoł, prof. PWr z Wydziału Chemicznego.

Nowy kierunek studiów będzie realizowany przez konsorcjum, w skład którego oprócz Politechniki Wrocławskiej wchodzą: Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania) oraz Lappeenranta-Lahti University of Technology (Finlandia). Oznacza to, że za powstanie programu czterosemestralnych studiów i kształcenie odpowiedzialne są trzy uczelnie, a absolwent otrzyma dyplom tych trzech ośrodków.

Praca naukowa i doświadczenie

Nowatorskim podejściem jest stopniowe zwiększanie zaawansowania technologicznego na poszczególnych etapach nauki – wyjaśnia prof. Jolanta Warchoł.

Na pierwszym semestrze, realizowanym na PWr, studenci zapoznają się syntezą biomateriałów oraz technikami analizy otrzymanych produktu. Na drugim semestrze, prowadzonym w Hiszpanii, uzyskują wiedzę inżynierską w projektowaniu, symulacji i optymalizacji procesów. Z kolei w Finlandii zdobędą wiedzę praktyczną o zielonych technologiach konwersji biomasy oraz strategii wykorzystania bioproduktów (będą opracowywać projekty w skali technicznej i prototypy instalacji).

W programie studiów przewidziano także staże w przemyśle (w firmach z Polski, Finlandii i Hiszpanii) oraz praktyki na uczelniach zagranicznych w Indiach, Brazylii, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Czechach, Portugalii czy Rumunii. Zaplanowano także wykłady specjalistyczne prowadzone przez osoby z instytucji międzynarodowych zajmujących się finasowaniem projektów na rzecz ochrony środowiska.

Poznanie kultury i języka

Integralną częścią programu edukacyjnego jest poznanie kultury i historii krajów partnerskich.

Studenci będą się uczyć fińskiego, hiszpańskiego i polskiego, zwiedzać miejsca dziedzictwa historycznego i obszary ochrony środowiska naturalnego oraz uczestniczyć w warsztatach kulinarnych – dodaje prof. Warchoł.

Podkreśla, że uniwersytety partnerskie to wiodące ośrodki naukowe, zajmujące się zaawansowaną inżynierią procesów chemicznych. Projekt SBBE jest wynikiem wieloletniej współpracy uczelni w ramach programu Erasmus i realizacji wspólnych projektów badawczych.

Studia kończą się pracą magisterską w wybranym przez studenta ośrodku naukowym. Zależy nam na tym, żeby uzyskane wyniki badań były publikowane w czasopismach naukowych, ponieważ nasi absolwenci są potencjalnymi kandydatami najlepszego programu studiów doktoranckich European Training Network – Marie Skłodowska-Curie – mówi koordynatorka programu.

Nabór już w marcu

Rekrutacja do programu Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering rozpocznie się już w marcu. Przewidziano 20 miejsc dla studentów głównie z krajów spoza Unii Europejskiej (75 procent uczestników). Projekt będzie realizowany przez 5 lat, a jego finansowanie wynosi 4,3 mln euro.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)