Aktualności
Życie akademickie
11 Marca
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku
Opublikowano: 2021-03-11

Prestiżowe wyróżnienie dla naukowca z UwB

Dr hab. Krzysztof Filipow z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Gieorgija Skovorody w Perejasławiu. Został również konsultantem Centrum Numizmatyki i Obiegu Pieniądza, które działa na tamtejszej uczelni.

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Gieorgija Skovorody. To m.in. dzięki niemu została podpisana umowa o współpracy między ukraińską uczelnią a Uniwersytetem w Białymstoku, w ramach której organizowane są np. wspólne konferencje naukowe.

Tytuł profesora honorowego to dla mnie duże wyróżnienie, tym bardziej, że jest to uczelnia uznawana za najlepszy uniwersytet pedagogiczny na Ukrainie. Ciekawostką może być to, że decyzję o honorowej profesurze podejmuje senat uczelni, ale musi być ona zatwierdzona przez ministra oświaty i nauki – mówi prof. Krzysztof Filipow.

W związku z pandemią, uroczyste nadanie tytułu (będącego odpowiednikiem doktoratu honoris causa) nastąpi w późniejszym terminie. Na razie prof. Filipow otrzymał stosowny certyfikat. Historyk z UwB  został również konsultantem Centrum Numizmatyki i Obiegu Pieniądza na tamtejszym uniwersytecie.

To jednostka naukowa, która została powołana kilka lat temu. Zajmuje się historią pieniądza i jego obiegu. Uczelnia jest też współwydawcą jedynego naukowego czasopisma na Ukrainie poświęconego tej tematyce. Należę do zespołu programowego tego czasopisma, publikuję w nim również swoje artykuły – dodaje naukowiec.

Dr hab. Krzysztof Filipow pracuje w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej. Specjalizuje się w historii wojskowości, źródłoznawstwie, falerystyce, medalistyce i numizmatyce i heraldyce. Z Uniwersytetem w Białymstoku związany jest od 2005 roku. Wcześniej pracował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku i Wyższej Szkole Administracji Państwowej w Białymstoku.

Prowadzi badania dotyczące historii wojskowości Polski i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem polskich formacji wojskowych w XX w. (Legiony Polskie; Legion Polski w Finlandii; Samoobrona Litwy i Białorusi). Ponadto w kręgu jego zainteresowań jest Wojsko Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz podczas II wojny światowej (walki o Tobruk, walki o Monte Cassino II Korpusu Polskiego, 5 Kresowa Dywizja Piechoty). Zajmuje się także biografistyką wojskową XIX-XX w. oraz dziejami pieniądza i banków.

Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Jest członkiem Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk; Komisji Numizmatycznej KNH PAN; Komisji Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora honorowego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Kirovogradzie na Ukrainie.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)