Aktualności
Życie akademickie
14 Kwietnia
Źródło: Ambasada Francji
Opublikowano: 2022-04-14

Prezesi PAN Oficerami Francuskich Palm Akademickich

Prezesi Polskiej Akademii Nauk: prof. Jerzy Duszyński i prof. Roman Słowiński zostali wyróżnieni Orderem Palm Akademickich. To wyraz docenienia ich wkładu w promowanie francuskiej myśli naukowej w Polsce. Uroczyste wręczenie insygniów odbyło się w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie.

Dekoracji dokonał ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet. W swoim przemówieniu podkreślił wybitne zasługi odznaczonych w rozwój stosunków francusko-polskich na polu akademickim i naukowym. Zwracając się do prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego, przypomniał jego badania z zakresu biologii molekularnej metabolizmu mitochondrialnego prowadzone w Laboratorium Biologii Medycznej CEA w Grenoble i zaangażowanie od lat w rozwijanie francusko-polskiej współpracy naukowej.

Niestrudzenie pracuje pan na rzecz zapewnienia ciągłości współdziałania między Polską Akademią Nauk i CNRS. Wraz z CNRS i Papieską Akademią Nauk włączył się pan w organizowanie międzynarodowej konferencji na temat zmian klimatu COP 24, która odbyła się w Katowicach w 2018 roku. Dzięki Pana zaangażowaniu CNRS pozostaje pierwszą zagraniczną instytucją publikującą wspólnie z Polską Akademią Nauk na poziomie międzynarodowym – podkreślał ambasador.

Z kolei honorując wiceprezesa PAN prof. Romana Słowińskiego wspomniano, że kierowany przez niego do dziś Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji na Politechnice Poznańskiej jest efektem współpracy z Uniwersytetem Paris-Dauphine nawiązanej jeszcze w latach osiemdziesiątych ub. wieku.

Dzięki Pana zaangażowaniu obie instytucje doskonale ze sobą współpracują: kieruje pan programem wymiany studentów Erasmus, a w latach 2005–2006) prowadził pan dwustronny projekt badawczy PHC Polonium. Ponadto przez prawie dziesięć lat był pan profesorem w Katedrze Europejskiej na Uniwersytecie Paris-Dauphine, a nawet otrzymał doktorat honoris causa tej uczelni. Aby dopełnić tego obrazu, chciałbym dodać, że był pan również profesorem wizytującym na Politechnice w Tours i w Ecole Centrale w Paryżu – wyliczał Frédéric Billet.

Nie zapomniał również o współpracy naukowej i akademickiej prof. Słowińskiego z placówkami w krajach francuskojęzycznych: Belgii, Szwajcarii i Kanadzie, publikacjach z francuskimi i francuskojęzycznymi współautorami, a także udziale w jury organizowanego przez ambasadę konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” skierowanego do francuskojęzycznych doktorantów.

Godność Oficera Palm Akademickich (L’Ordre des Palmes Académiques) jest drugim stopniem w trzystopniowej hierarchii tego odznaczenia. Obaj prezesi PAN otrzymali to odznaczenie z pominięciem pierwszego stopnia, co jest sytuacją wyjątkową. To jedno z najstarszych cywilnych francuskich odznaczeń. Palmy Akademickie zostały ustanowione dekretem Napoleona Bonapartego w 1808 roku. Wręczano je, jako tytuł honorowy, wybitnym profesorom Uniwersytetu Paryskiego. Order Palm Akademickich ustanowiono w 1955 roku. Przyznawany jest wybitnym naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa.

MK, źródło: PAN, Ambasada Francji w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)