Aktualności
Życie akademickie
07 Listopada
Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP
Opublikowano: 2019-11-07

Prezydent MKOl doktorem honoris causa UG

Dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Doceniono w ten sposób jego wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. 

Dr Thomas Bach jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, światowej sławy promotorem sportu i wybitnym prawnikiem. Zasłynął z zaangażowania w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Od 2013 roku pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi został nadany na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z tej okazji odbyło się 6 listopada 2019 roku w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięli w nim udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele MKOl, zaproszeni sportowcy i społeczność akademicka UG. Rektor UG, prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, odczytał uchwałę Senatu o nadaniu doktorowi Thomasowi Bachowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dokonał uroczystej promocji. Prorektor UG ds. nauki, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, podkreślił przede wszystkim zasługi dr. Thomasa Bacha jako prezydenta MKOl:

– Nie ma wątpliwości, że od czasu objęcia przez dr. Thomasa Bacha stanowiska Prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę, dzięki na nowo wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w zakresie nie tylko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości czemu szans zawodniczych czy wzajemnego szacunku i solidarności – zaznaczył.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego:

– Walory osobiste dr. Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego – wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót – zaznaczył w swoim wystąpieniu.

Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podkreślił znaczenie wyróżnienia:

– Dla rodziny olimpijskiej to wielki zaszczyt, że Uniwersytet Gdański pozwolił uhonorować najwybitniejszego sternika światowego olimpizmu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej uroczystości – zaznaczył.

Doktor Thomas Bach, w podziękowaniu dla UG za inicjatywę uhonorowania go tytułem doktora honoris causa, na ręce rektora uczelni przekazał specjalną statuetkę – popiersie Pierre’a de Coubertina, założyciela Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Oprawę muzyczną w czasie uroczystości zapewnił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka oraz kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet.

Dr Thomas Bach, obecnie prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, zdobył złoty medal we florecie (klasyfikacja drużynowa) w igrzyskach XXI Olimpiady w Montrealu w 1976 r. oraz światowej sławy promotorem sportu. Z zawodu jest prawnikiem, obrał jednak karierę sportową i osiągał sukcesy jako sportowiec i wybitny działacz społeczny w obszarze sportu. Jest szczególnie zaangażowany w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego został w 2013 roku i prowadzi MKOl zgodnie z mottem „jedność i różnorodność”. Dwa główne cele prezydentury Thomasa Bacha to usprawnienie procesu wyboru miast ubiegających się o igrzyska olimpijskie oraz walka z dopingiem. Jednym z jego priorytetów jest także zmiana obecnego procesu licytacji olimpijskiej oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Zaproponował szereg reform (znanych jako Agenda 2020), które zostały przyjęte na 127 Sesji MKOl w Monako. W politykę sportową angażował się jeszcze jako aktywny zawodnik. W 1991 został członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a w latach 2000–2004 i 2006–2013 był wiceprezesem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ponadto w latach 2006–2013 był prezesem-założycielem Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich, a od 2013 – prezesem honorowym konfederacji.

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)