Aktualności
Życie akademickie
26 Kwietnia
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2022-04-26

Prof. Adam Biela członkiem EASA

Prof. dr hab. Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dołączył do grona członków Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Jest 40 reprezentantem Polski w tym gremium.

European Academy of Sciences and Arts (EASA) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Należy do niej ponad 2 tys. naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt XVI. Wśród jej członków z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Lucjan Pawłowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Kwiek, prof. Bogusław Buszewski i prof. Michał Kleiber.

Do grona tego dołączył właśnie prof. dr hab. Adam Biela, kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii KUL oraz Katedry Analizy Decyzyjnej w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL. W pracy naukowej specjalizuje się w naukach o zarządzaniu, psychologii eksperymentalnej, przemysłowej i środowiskowej miejsca pracy. Zdefiniował w swoich badaniach pojęcie sozopsychologii (jako nauki o psychospołecznych uwarunkowaniach oraz konsekwencjach degradacji środowiska naturalnego przez struktury przemysłowe). Zajął się też opracowaniem teorii zgromadzeń agoralnych.

Ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1992 otrzymał nominację profesorską. W latach 1993–98 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Jest autorem nowatorskich prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii. W latach 1993–98, przez dwie kadencje, był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Założył Fundację Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, która przyczyniła się do powstania wielu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych oraz organizacji samopomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. stowarzyszenie LOS).

EASA powstała w 1990 roku. Jej celem jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności w poszukiwaniu prawdy. Do zadań Akademii należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

MK, źródło: KUL

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)