Aktualności
Opublikowano: 2018-08-03

Prof. Aleksander Sładkowski doktorem honoris causa Uniwersytetu w Ruse

Prof. Aleksander Sładkowski z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Ruse im. Angela Kancheva w Bułgarii. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w czwartek 2 sierpnia.

Tytuł doktora honoris causa został przyznany prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu w uznaniu wkładu w międzynarodowy rozwój nauki dotyczącej transportu i logistyki oraz wsparcia dla umiędzynarodowienia edukacji i wspierania badań i działań edukacyjnych studentów, doktorantów i młodych naukowców z Uniwersytetu w Ruse.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu w Ruse, członkowie rady naukowej, prorektor Politechniki Śląskiej ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz i pierwszy sekretarz Ambasady Polskiej w Bułgarii Jakub Flasiński.

Laudację na cześć prof. Aleksandra Sładkowskiego wygłosiła prof. Juliana Popova – prorektor ds. polityki internacjonalizacji i komunikacji Uniwersytetu w Ruse. Następnie prof. Velizara Pencheva, przewodnicząca Zebrania Ogólnego, przybliżyła biografię profesora, podkreślając zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych pomiędzy Polską a Bułgarią.

Dyplom doktora honoris causa, statuetkę oraz medal Uniwersytetu w Ruse wręczył prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu rektor bułgarskiej uczelni prof. Hristo Beloev.

Katarzyna Wojtachnio

 

Dyskusja (0 komentarzy)