Aktualności
Życie akademickie
12 Maja
Fot. Grzegorz Wajda
Opublikowano: 2021-05-12

Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uroczyste nadanie godności odbyło się w trakcie obchodów jubileuszu 75-lecia uczelni.

Znakomity historyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowany został za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. W wygłoszonej laudacji promotor – prof. Mariusz Wołos z Uniwersytetu Pedagogicznego – podkreślił, że prof. Andrzej Chwalba należy do grona najbardziej emblematycznych postaci współczesnej polskiej historiografii. Docenił nie tylko jego doniosłe badania, ale i rolę jako społecznika, znakomitego popularyzatora i animatora wielu ważnych wydarzeń.

Laudator podkreślił bliską współpracę prof. Andrzeja Chwalby z Uniwersytetem Pedagogicznym. Jej przejawami są Kongresy Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – wizytówki krakowskiego środowiska historycznego w skali międzynarodowej. Do tej pory odbyły się trzy Kongresy (w latach 2007, 2012, 2017), trwają prace w zakresie organizacji IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski zaplanowanego na październik 2022 r. Dzięki inspiracji profesora Chwalby powstała także Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego dla nauczycieli historii w szkołach ponadpodstawowych, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krakowa.

Prof. Andrzej Chwalba związany jest z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych: był zastępcą dyrektora Instytutu, dziekanem Wydziału Historycznego (1996–1999), prorektorem ds. dydaktyki (1999–2005). Założył Zakład Antropologii Historycznej, na którego czele stoi do dziś, współtworzył program specjalizacji antropologicznej i wychował wiele pokoleń historyków jako doświadczony dydaktyk i nauczyciel. Na jego dorobek naukowy składają się prace z zakresu mikro- i makrohistorii, dziejów Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, demografii, urbanizacji, ekologii. Z wielkim uznaniem przyjęto jego badania związane z I wojną światową i okresem międzywojennym.

Prof. Chwalba jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, zasiada w międzynarodowym Kolegium Programowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Komitecie Organizacyjnym XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Kopca Kościuszki, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury, Rady Programowej Muzeum Nowej Huty, Rady Programowej Oddziału Muzeum Krakowa – Fabryki Emalia Oskara Schindlera.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)