Aktualności
Życie akademickie
16 Lutego
Źródło: Uniwersytet Warszawski
Opublikowano: 2022-02-16

Prof. Andrzej Koźmiński doktorem honoris causa UW

Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel, wieloletni rektor, a obecnie Honorowy Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, w latach osiemdziesiątych dziekan Wydziału Zarządzania UW, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość odbyła się 16 lutego w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wzięło w niej udział blisko 150 osób, w tym rektorzy i prorektorzy większości warszawskich uczelni, a także przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy.

W każdym ośrodku naukowym, w którym byłem, a który wcześniej gościł prof. Andrzeja Koźmińskiego, zawsze wspominano go z wdzięcznością, życzliwością i szacunkiem. Dlatego, że jest człowiekiem mądrym, szlachetnym, wykształconym i tolerancyjnym. Posiadając te cechy, spełnia misję Uniwersytetu Warszawskiego. Wspierał setki osób w rozwoju ich karier naukowych. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę w imieniu UW podziękować mu za wszystko, co uczynił na rzecz nauki i kształcenia – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, dodając, że prof. Koźmińskiemu jako jednemu z nielicznych udało się wprowadzić w życie reguły i zasady zarządzania, które opracowywał i wykładał na uniwersytetach polskich i zagranicznych, poprzez stworzenie z sukcesem Akademii Leona Koźmińskiego.

Prof. Andrzej Koźmiński urodził się w 1941 roku w Warszawie. W 1963 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a w 1964 roku socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W wieku 24 lat uzyskał stopień naukowy doktora na SGPiS, a trzy lata później – stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w 1983 roku. Na Uniwersytecie Warszawskim pracował w latach 1973–2000. W latach 1981–1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania UW, przyczyniając się do reformy tej jednostki. Został pierwszym demokratycznie wybranym dziekanem WZ UW w czasie okresu legalnego funkcjonowania „Solidarności”, pozostając na stanowisku w okresie stanu wojennego. Angażował się w obronę studentów prześladowanych za działalność opozycyjną.

Jest jednym z filarów nauk o zarządzaniu w Polsce i Europie. Przyczynił się jako dziekan Wydziału Zarządzania UW do zmiany metod i sztuki zarządzania, a także nowoczesnej nauki organizacji. Miał duży udział w transformacji gospodarki polskiej – podkreślił zasługi prof. Koźmińskiego rektor UW.

Obecny dziekan WZ UW, prof. Grzegorz Karasiewicz, przypomniał, że w tym roku mija 50 lat od powstania wydziału, którego prof. Koźmiński jest współtwórcą.

To jeden z najbardziej znanych współcześnie ekonomistów, ceniony w Polsce i na świecie. To także socjolog specjalizujący się w tematyce zarządzania i transformacji ustrojowej – zauważył prof. Karasiewicz.

W okresie swojej pracy na UW pełnił liczne funkcje kierownicze, w tym m.in. kierownika Zakładu Analizy Systemowej, kierownika Katedry Teorii Organizacji, prodziekana Wydziału Zarządzania UW, dyrektora Międzynarodowego Centrum Zarządzania.

Prof. Koźmiński jest autorem ponad 500 prac naukowych. Wypromował 16 doktorów. Przez wiele lat wykładał w USA i we Francji, gdzie doceniano go jako eksperta od  transformacji systemowej i zarządzania w warunkach niepewności. Jego prace z zakresu teorii równowagi funkcjonowania w organizacjach, nurtu systemowego, koncepcji przywództwa czy gier organizacyjnych wniosły istotny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu, przyczyniając się także do poprawy skuteczności procesów zarządzania. Jest pionierem nowoczesnej edukacji menedżerskiej w Europie, wdrażającym innowacyjne metody badawcze do badania problematyki współczesnego przywództwa.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)