Aktualności
Życie akademickie
29 Grudnia
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2022-12-29

Prof. Andrzej M. Jagodziński nadal dyrektorem Instytutu Dendrologii PAN

Prof. Andrzej M. Jagodziński będzie nadal kierował Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku. W styczniu rozpocznie drugą kadencję na tym stanowisku. 

Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru dyrektora Instytutu Dendrologii PAN prowadzone było w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku Rada Kuratorów wyłoniła kandydaturę prof. dr. hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego, dotychczasowego (od 2019 r.) dyrektora ID PAN. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN powierzył mu kierowanie placówką na kolejną, czteroletnią kadencję – do końca grudnia 2026 roku.

Prof. Jagodziński jest z wykształcenia leśnikiem i biologiem. Zajmuje się analizą czynników determinujących produkcję biomasy i retencję węgla w lasach oraz analizą ekologicznych uwarunkowań różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Pracuje także w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Należy do grona najczęściej cytowanych naukowców na świecie w zakresie ekologii i leśnictwa.

Instytut Dendrologii PAN zajmuje się szeroko pojętymi, interdyscyplinarnymi badaniami biologii drzew i krzewów na wszystkich poziomach ich organizacji. Funkcjonował początkowo jako Zakład Badania Drzew i Lasu (założony w 1933 roku). W 1950 r. został przejęty przez Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki, które zmieniło nazwę placówki na Zakład Dendrologii i Pomologii. Dwa lata później jednostka przeszła pod skrzydła Wydziału Nauk Biologicznych PAN, a w kolejnej dekadzie zmieniła szyld na Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. W 1975 r. została ostatecznie przekształcona w Instytut Dendrologii PAN.

W jego skład wchodzi dziś 13 pracowni naukowych oraz Laboratorium Analiz Mineralnych wyposażone w sprzęt przeznaczony do analiz pierwiastków. Biblioteka instytutu specjalizuje się w gromadzeniu specjalistycznej literatury botaniczno-leśnej. Gromadzi publikacje z zakresu dendrologii, botaniki, fizjologii i genetyki drzew, leśnictwa, ekologii i ochrony środowiska i obejmuje blisko 50 tys. woluminów książek, czasopism i wydawnictw specjalnych. Zielnik instytutu ma w swoich zbiorach ponad 74 tys. arkuszy – głównie rośliny drzewiaste i krzewiaste Europy Środkowej, wschodniej i zachodniej części obszaru basenu Morza Śródziemnego, a także Azji Południowo-Zachodniej. Do instytutu należy również Las Doświadczalny Zwierzyniec k. Kórnika oraz Arboretum Kórnickie z imponującą kolekcją roślin drzewiastych pochodzących z umiarkowanej strefy półkuli północnej (Europa, Azja, Ameryka Północna). Jest to najstarsze arboretum w Polsce – powstało w drugiej połowie XVIII wieku.

MK, źródło: ID PAN

Z laboratorium do praktyki leśnej


 

Dyskusja (0 komentarzy)