Aktualności
Życie akademickie
25 Kwietnia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2023-04-25

Prof. Andrzej Strójwąs doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej

Prof. Andrzej Strójwąs, światowej sławy specjalista w dziedzinie statystycznych metod projektowania, kontroli oraz diagnostyki procesu produkcji układów scalonych VLSI/ULSI, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 24 kwietnia.

W trakcie uroczystości rektor prof. Krzysztof Zaremba przypomniał, że godność doktora honorowego uczelnia nadaje wyłącznie osobom, które nie tylko mają wybitne osiągnięcia naukowe i są w jakiś sposób związane z Politechniką Warszawską, ale także, używając swojej wiedzy i używając techniki, zmieniły świat.

Profesor Strójwąs zajmuje się mikroelektroniką, konstrukcją układów scalonych o wysokim stopniu integracji, a zdajemy sobie sprawę, że elektronika otacza nas wszędzie. Układy scalone znajdziemy praktycznie w każdym urządzeniu, poczynając od nowoczesnych żelazek, po samochody, komputery, telefony – powiedział rektor PW. – Bardzo ważne jest tworzenie metod konstrukcji układów scalonych i prof. Strójwąs jest właśnie twórcą przełomowych metod projektowania, kontroli, wyszukiwania defektów w takich układach. Metody, które zaproponował, są używane praktycznie we wszystkich światowych firmach, które zajmują się mikroelektroniką. Wszyscy korzystamy z jego osiągnięć – dodał.

Prof. Andrzej Strójwąs ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Technologii Elektronowej PW. W 1979 r. został zaproszony do Carnegie Mellon University na dokończenie studiów doktoranckich. Pod koniec 1981 r. ogłoszono w Polsce stan wojenny, co zdeterminowało pozostanie prof. Strójwąsa w USA. Tam obronił pracę doktorską i na stałe związał się z uczelnią w Pittsburghu.

Przez ponad 40 lat pobytu w USA prof. Andrzej Strójwąs utrzymywał ciągły kontakt z Politechniką Warszawską. Wspierał współpracę z uczelnią zarówno poprzez swoją aktywność na PW, jak i otwarcie Carnegie Mellon University dla polskich profesorów i doktorantów. W grupie naukowców, którzy realizowali tam swoje programy badawcze i uczestniczyli w nauczaniu, był prof. Jan Szmidt. Obecny dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW wygłosił laudację na cześć nowego doktora honorowego PW.

Efektem 40-letniej pracy dydaktycznej i badawczej prof. Strójwąsa w Carnegie Mellon University jest wypromowanie 47 doktorów, współpromowanie ponad 50 oraz wypromowanie ponad 100 prac magisterskich. Dorobek publikacyjny to 3 książki, 10 rozdziałów w książkach, około 100 w pełni recenzowanych artykułów oraz prawie 400 artykułów na najważniejszych konferencjach naukowych – podsumował dorobek laureata.

Przypomniał również, że prof. Andrzej Strójwąs jest współautorem, wraz ze swoimi współpracownikami z założonej w 1991 r. firmy PDF Solutions, ponad 100 przyznanych patentów i zgłoszonych wniosków patentowych, mających kluczowy wpływ na rozwój przemysłu produkcji układów scalonych.

Prof. Strójwąs wygłosił wykład o roli najnowszych technologii układów ULSI w dobie sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy.

Sztuczna inteligencja będzie odgrywać, już odgrywa, bardzo dużą rolę w naszym codziennym życiu. Ta generatywna ułatwia prace lekarzy, prawników, ale bardzo komplikuje pracę nauczycieli. Może wygenerować bardzo dobre eseje, odrobić prace domowe z matematyki. Niestety, nie można jej zawsze wierzyć, dlatego że nie jest w stanie odróżnić fake data od prawdziwych danych – zaznaczył.

Naukowiec podkreślił, że rozwój inteligentnych systemów Internetu wszystkiego jest możliwy tylko dzięki postępowi w technologii VLSI/ULSI – procesach technologicznych, architekturze systemów, trójwymiarowej integracji.

Na szczęście jest pozytywne sprzężenie zwrotne, symbioza systemów sztucznej inteligencji i nowych technologii. To napędza nie tylko nasz przemysł, ale i całą gospodarkę. Musimy kontynuować wysiłki, żeby poprawić wydajność energetyczną systemów sztucznej inteligencji Internetu wszystkiego – zaapelował.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)