Aktualności
Życie akademickie
02 Grudnia
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2022-12-02

Prof. Andrzej T. Słomiński doktorem honoris causa UJ

Prof. Andrzej Tadeusz Słomiński, światowej sławy specjalista w dziedzinie dermatologii, patomorfologii i endokrynologii, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 1 grudnia w auli Collegium Maius. 

Wyróżnienie przyznano na wniosek Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Słomińskiego uhonorowano za: pionierskie i przełomowe osiągnięcia naukowe w dziedzinie dermatologii, patomorfologii i endokrynologii; badanie związane z rolą melaniny w skórze oraz biologią czerniaka złośliwego skóry; odkrycia związane z rolą witaminy D w procesach fizjologicznych i patologicznych; działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności za wspólne prowadzone prace badawcze oraz rozwój kariery młodych naukowców; a także zaangażowanie w działalność opozycji antykomunistycznej.

To wybitny naukowiec i lekarz patolog, uznany autorytet w swojej dziedzinie, wytyczający nowe kierunki i nowe perspektywy badawcze. Jego dorobek publikacyjny jest imponujący. Wystarczy wspomnieć, iż opublikował 464 prace oryginalne i przeglądowe. Były one cytowane ponad 27 tysięcy razy, indeks Hirscha wynosi 91 – podkreśliła prof. Bożena Romanowska-Dixon z Wydziału Lekarskiego UJ CM w wygłaszanej laudacji, w której streściła dokonania naukowe i dydaktyczne prof. Słomińskiego. – Przebywając na emigracji, profesor Andrzej Słomiński zawsze znajdował czas, by wspomagać koleżanki i kolegów, zarówno na odległość, jak i w czasie ich pobytów w Stanach Zjednoczonych. Utrzymywał ciągły kontakt z kolegami z Gdańska, Torunia oraz z Krakowa. Zapraszał do przyjazdów do USA i nieustannie zachęcał do publikowania. Jego działalność na rzecz środowiska naukowego, zaangażowanie w szkolenie młodej kadry, funkcje pełnione z wyboru w różnych gremiach naukowych oraz dokonania w obszarze światowej nauki są warte najwyższego podziwu – dodała.

Prof. Andrzej Tadeusz Słomiński jest absolwentem Gdańskiej Akademii Medycznej (1979), gdzie uzyskał też tytuł doktora nauk medycznych (1983). Zaangażowany w działania opozycyjne (RN, KOR, ROPCzIO, współzałożyciel SKS w Gdańsku i współzałożyciel RMP), wskutek czego został zmuszony do wyjazdu z kraju w 1984 r. Od stycznia 1985 r. przebywa na emigracji w USA, gdzie pracuje i rozwija swoją karierę naukową. W 1993 r. nostryfikował dyplom lekarza, a w 1997 r. uzyskał uprawnienia lekarza specjalisty w anatomopatologii i dermatopatologii. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku pracował w wielu prestiżowych amerykańskich ośrodkach i uczelniach medycznych takich jak: Wydział Dermatologii, Yale University w New Haven (1985–1989), Toolan Institute for Cancer Research w Bennington (1989–1990), Albany Medical College (1990–1997), Zakład Patologii w Loyola University Medical Center w Maywood (1997–2000). Od 2000 do 2015 r. był także profesorem patologii, a od 2011 r. profesorem chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Tennessee w Memphis. Od roku 2015 jest natomiast profesorem patologii i dermatologii w Uniwersytecie Alabama w Birmingham.

Należy wielu organizacji naukowych: American Society of Dermatopathology, Society for Melanoma Research, PanAmerican Society for Pigment Cell Research, Society of Investigative Dermatology, World Academy of Science oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, prof. Andrzej Tadeusz Słomiński otrzymał w 2009 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 roku Krzyż Wolności i Solidarności.

źródło: UJ

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~lek.med. M.Placha 04.12.2022 19:05

    Mam zaszczyt znać osobiście Pana Profesora. Jest to zaiste wybitny naukowiec, ale również bardzo ciepła i szlachetna Osoba. Bardzo imponuje zarówno zaangażowanie naukowe, jak i działalność w opozycji antykomunistycznej w trudnych latach PRL..
    Gratuluję wspaniałego wyróżnienia.
    Ad multos annos..