Aktualności
Życie akademickie
11 Października
Źródło: www.ue.katowice.pl
Opublikowano: 2022-10-11

Prof. Bogdan Nogalski doktorem honoris causa UE w Katowicach

Prof. Bogdan Nogalski, ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Profesor Bogdan Nogalski, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracuje zawodowo i zatrudniony jest na stanowisku profesora tytularnego na Wydziale Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Uważa się za przedstawiciela i kontynuatora tradycji naukowej Sopockiej Szkoły Zarządzania, która powstała na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w murach WSE w Sopocie, a następnie była konsekwentnie rozwijana w Uniwersytecie Gdańskim.

Swoją naukową karierę rozpoczął w 1973 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
W uczelni tej przeszedł niemal wszystkie stanowiska związane z pracą nauczyciela akademickiego: od starszego
asystenta, przez adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, aż po profesora zwyczajnego. W międzyczasie był m.in. rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (1999–2005). W roku 2018 zakończył etatową współpracę z Uniwersytetem Gdańskim i związał się z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. W latach 2016–2021 pełnił tam funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania i Finansów.

Zakres zainteresowań naukowo-badawczych prof. Bogdana Nogalskiego dotyczy szeroko rozumianej problematyki zarządzania strategicznego i strategii zarządzania (w tym m.in. zarządzania wartością firmy, modeli biznesu, wyceny wartości firmy, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, zarządzania zmianą strategiczną, projektowania strategii, zarządzania organizacjami wielopodmiotowymi, problematyki nadzoru właścicielskiego i corporate governace, zarządzania kulturą organizacyjną i wiedzą zarządzania municypalnego oraz strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi) i generalnie wiążą się z problemami zarządzania organizacjami gospodarczymi i niekomercyjnymi oraz doskonaleniem systemów zarządzania. Jest autorem/współautorem ponad 1,2 tys. publikacji naukowych, popularnonaukowych, o charakterze teoretycznym, metodycznym i metodologicznym oraz empirycznym, opublikowanych w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

MK, źródło: UEK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~mar 12.10.2022 05:26

    I etatowy recenzent prac awansowych