Aktualności
Życie akademickie
31 Grudnia
Źródło: APS
Opublikowano: 2021-12-31

Prof. Bohdan Maruszewski doktorem honoris causa APS

Prof. Bohdan Maruszewski, prezes Klubu Kardiologów Polskich, związany zawodowo z Centrum Zdrowia Dziecka, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Decyzję o nadaniu najwyższej godności akademickiej prof. Maruszewskiemu podjęto już w czerwcu 2019 roku. Na przeszkodzie w zorganizowaniu uroczystości stanęła jednak pandemia. Ostatecznie ceremonia odbyła się 22 grudnia podczas posiedzenia Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Prof. Jan Łaszczyk, wygłaszając laudację, przywołał drogę zawodową i naukową wybitnego kardiologa, wskazywał na imponujące osiągnięcia naukowe, wieloletnią praktykę kliniczną w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”, a także na działalność społeczną, w tym zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W osobie prof. Bohdana Maruszewskiego społeczność naukowa Akademii Pedagogiki Specjalnej ceni uczciwość i czystość zawodową, które powinny stanowić etyczny wyznacznik postaw i wzorzec dla młodego pokolenia nie tylko lekarzy – podkreślał laudator. – Jeśli ktoś ma odwagę dotknąć serca dziecka, to jego ręce muszą być absolutnie czyste. Symboliczna czystość w stosunku do zawodu wyraża przekonanie, że najważniejszy jest pacjent, zwłaszcza jeśli jest to pacjent z maleńkim serduszkiem – dodał, odwołując się do słów prof. Jarosława Stodulskiego, będącego mentorem prof. Maruszewskiego.

Nowy doktor honoris causa APS wygłosił wykład „Amerykanie są z Marsa, a Europejczycy z Wenus”, w którym w arcyciekawy sposób zestawił dwa spojrzenia na życie – Europejczyków i Amerykanów, poruszając tematykę m.in. stosunku do władzy, indywidualizmu, maskulinizmu, unikania niepewności, pragmatyzmu i pobłażliwości.

Brak zgody na bylejakość, brak akceptacji dla konformizmu i relatywizmu nie uczyniły mojego życia łatwiejszym, ale być może tłumaczą miejsce, w którym się dzisiaj znajduję. Poza kardiochirurgią dziecięcą i związaną z nią działalnością naukową najważniejszym, co wydarzyło się w moim życiu jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współtworzenie i uczestnictwo w Fundacji na rzecz najsłabszych i najbardziej potrzebujących, było i jest najbliższe mojemu sercu.

Prof. n. med. dr hab. Bohdan Maruszewski ukończył medycynę na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W roku 2004 otrzymał nominację profesorską. Jest specjalistą w zakresie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii. Od ponad czterech dekad zawodowo związany z Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przez 22 lata kierował Kliniką Kardiochirurgii. Pełni funkcję prezesa Klubu Kardiologów Polskich. W 1993 r. był jednym z fundatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W utworzonej Fundacji został wiceprezesem, później zaś prezesem WOŚP.

Kawaler Orderu Uśmiechu i Paul Harris Fellow of Rotary International, a także Laureat Nagrody Świętego Kamila. Jest założycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Światowego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W roku 2006 utworzył Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych. W 2014 r. został Członkiem Honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych (CHSS), a w roku 2016 otrzymał Członkostwo Honorowe Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA). Jest autorem i współautorem 273 prac naukowych w recenzowanych czasopismach europejskich i amerykańskich.

Wręczeniu dyplomu doktora honoris causa towarzyszyły promocje doktorskie i habilitacyjne, odznaczenia i wyróżnienia Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Okularami Marii Grzegorzewskiej uhonorowano także Polską Akcję Humanitarną, zaś Medal Marii Grzegorzewskiej otrzymał prof. Andrzej Wacław Stadnicki.

W przyszłym roku Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie obchodzi jubileusz stulecia. Z tej okazji Sejm RP postanowił, że rok 2022 będzie poświęcony Marii Grzegorzewskiej, założycielce i obecnej patronce uczelni. Akademia Pedagogiki Specjalnej została założona w 1922 roku przez Marię Grzegorzewską jeszcze pod nazwą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W 1970 roku został on przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Pod szyldem APS działa od 2000 roku. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci dziś około 6 tys. osób.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)