Aktualności
Życie akademickie
15 Czerwca
Źródło: www.urk.edu.pl
Opublikowano: 2023-06-15

Prof. Colin G. Seanes doktorem honoris causa URK

Prof. Colin G. Seanes, wybitny uczony w zakresie biochemii rolniczej, żywienia, fizjologii, endokrynologii molekularnej i stosowanej, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Uroczystość nadania tytułu odbyła się 14 czerwca w Centrum Kongresowym URK. Prof. Colin Guy Scanes jest emerytowanym profesorem nauk biologicznych University of Wisconsin w Milwaukee (USA). Prowadzi także własną firmę Scanes Technology and Research specjalizującą się w doradztwie w zakresie badań naukowych, rozwoju technologii, planowania strategicznego oraz zarządzaniu kadrami w szeroko pojętej dziedzinie nauk o życiu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, dobrostanu zwierząt, biotechnologii, agronomii, hodowli drobiu i innych zwierząt gospodarskich, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz toksykologii.

Ukończył studia w University of Hull (Wielka Brytania). W 1972 roku uzyskał stopień doktora w zakresie zoologii w University of Wales, a w 1985 roku – stopień doktora nauk zoologicznych w University of Hull. W latach 1972–1978 był zatrudniony jako wykładowca kursów fizjologii i żywienia zwierząt w University of Leeds. Od końca lat siedemdziesiątych pracuje w Stanach Zjednoczonych, najpierw w Rutgers University-The State University of New Jersey, później w Iowa State University, Mississippi State University, University of Milwaukee, aż w roku 2016 został zatrudniony w University of Arkansas, w którym nadal pracuje na stanowisku profesora.

Jego dorobek naukowy obejmuje tematykę fizjologii, żywienia, neuroendokrynologii, biologii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, parametrów dobrostanu zwierząt, wskaźników wzrostu i rozwoju. Był zaangażowany w badania nad opracowaniem metod precyzyjnego określania stężenia hormonów białkowych – hormonu wzrostu, prolaktyny, insuliny – we krwi i tkankach zwierząt. Dzięki współpracy z wybitnymi naukowcami, między innymi z prof. Steve’em Harvey’em, opracował metody badania aktywności osi przysadkowo-gonadowej u wielu gatunków ptaków oraz gadów. Stworzył model do badań genetycznego podłoża karłowatości Larona, uwzględniający rolę insulinopodobnych czynników wzrostu. Prowadził badania nad zmianami metabolizmu zwierząt wywołanymi czynnikami żywieniowymi, stresowymi w warunkach eksperymentalnych i hodowlanych, chronobiologią wielu gatunków ptaków, których efektem są praktyczne zalecenia dla hodowców drobiu (kur, indyków) w zakresie żywienia i suplementów paszowych, utrzymania ptaków, oświetlenia i odpowiedniego nawodnienia organizmu.

Jest autorem 302 recenzowanych prac naukowych, 106 prac przeglądowych i rozdziałów w podręcznikach, 18 książek naukowych, 235 doniesień na międzynarodowe konferencje naukowe, a także 79 innych prac o charakterze popularnonaukowym. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć jest autorstwo rozdziałów w „Fizjologii ptaków Sturkiego” (Sturkie’s Avian Physiology) oraz redagowanie kilku ostatnich wydań (VI i VII) najbardziej popularnego podręcznika akademickiego w zakresie fizjologii ptaków.

Opracował i wykładał na wielu kursach akademickich z zakresu między innymi: fizjologii ptaków, anatomii i fizjologii zwierząt, endokrynologii zwierząt gospodarskich, produkcji drobiarskiej. Opracował i wdrożył metodologię nauczania studentów mających problemy z nauką.

Z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie współpracuje od wielu lat. Był współorganizatorem konferencji na temat bioenergii. Prezentował inauguracyjny wykład podczas konferencji naukowej „Animal Physiology past, present and future” w 2013 r. w Krakowie. Wraz z naukowcami Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt przygotowywał projekt badawczy do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Biostrateg. Jego zaangażowanie we współpracę z URK zostało udokumentowane kilkunastoma wspólnymi publikacjami.

źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)