Aktualności
Życie akademickie
27 Listopada
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2019-11-27

Prof. Dawid L. Wright doktorem honoris causa UPP

Wybitny specjalista w dziedzinie agronomii, prof. Dawid L. Wright, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Uroczystość wręczenia dyplomu w Kolegium Rungego rozpoczęła obchody Dni Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego, wielkiego mecenasa edukacji rolniczej i propagatora nowoczesności w agrotechnice. Prof. Wright został doceniony za niezwykłą aktywność naukową i dydaktyczną, działalność upowszechniającą naukę, która wniosła istotny wkład w rozwiązywanie aktualnych problemów produkcji rolniczej oraz ponad trzydziestoletnią współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Prof. David Lee Wright urodził się w Cookeville (Tennessee) w 1949 roku. Karierę naukową związał z University of Florida. Swoje dokonania naukowe opublikował w dziewięciu książkach oraz w ponad 140 rozprawach naukowych i abstraktach z konferencji, opracował i przekazał praktyce rolniczej prawie 1500 artykułów i zaleceń, wygłosił ponad 1100 wykładów. Wszystkie jego prace i projekty zawsze uwzględniają aspekty utylitarne i działania rynkowe. W ostatnich 10 latach prowadził 83 granty o wartości 25 mln dolarów. David L. Wright sprawował opiekę nad 23 doktorami, ponadto przewodniczył lub wchodził w skład 17 komisji doktorskich i 14 magisterskich.

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa był prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. Po akcie promocyjnym prof. David L. Wright wygłosił wykład „Integrated livestock/row crop, plant health and energy impacts In the agricultural community”.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)