Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Źródło: Uniwersytet Opolski
Opublikowano: 2024-03-08

Prof. Franciszek Marek doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Prof. Franciszek Antoni Marek, pierwszy demokratycznie wybrany rektor Uniwersytetu Opolskiego, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa tej uczelni. Uroczystość uświetniła obchody jubileuszu 30-lecia UO.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszkowi A. Markowi odbyła się 7 marca w Auli Błękitnej Collegium Maius UO. Była jednym z głównych wydarzeń w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia uczelni. Wzięli w niej udział również uczestnicy odbywającego się w Opolu posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Z inicjatywą nadania tytułu wystąpił rektor UO prof. Marek Masnyk.

Prof. Franciszek Marek przez 17 lat kierował Katedrą Historii Oświaty i Wychowania (wcześniej Zakład Historii Oświaty i Wychowania), przez cztery kadencje był prodziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego, a przez dwie – dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego. Sprawował także funkcję prorektora WSP w latach 1981–1984, był także pierwszym demokratycznie wybranym (3 kwietnia 1995) rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Urząd ten sprawował przez rok. Od 1992 do 1994 roku był sędzią Trybunału Stanu.

W swoim dorobku ma blisko 200 prac, w tym 17 prac zwartych autorskich. Wypromował 17 doktorów oraz blisko 900 licencjatów i magistrów. W latach dziewięćdziesiątych jako badacz najwięcej uwagi poświęcał zagadnieniom historii oświaty i wychowania, problematyce relacji polsko-niemieckich, analizowanych z perspektywy śląskiego pogranicza i postrzeganych w kontekście niełatwych meandrów polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

W swoim wystąpieniu odnosił się m.in. do najstarszych zabytków językowych i piśmiennictwa polskiego.

Przed wojną poloniści kłócili się skąd wziął się nasz język literacki. Śląska nie brali pod uwagę. Kłócili się o to Wielkopolanie i Małopolanie. Małopolanie mieli tylko ten argument, że najlepsze dzieła renesansowe powstały na terenie Małopolski, ale przeważają w nim jednak cechy językowe wielkopolskie – dowodził. – A ja mówię: język literacki polski kształtował się także na Śląsku. A jeśli (Śląsk) nie zadecydował o dzisiejszym kształcie tego języka, to dlatego, że zachował ten, którym władał w momencie jego oderwania od państwa polskiego.

Nawiązywał także do twórczości i postaci niemieckiego poety epoki romantyzmu Josepha von Eichendorffa, Wincentego z Kielczy czy do historii rodu Odrowążów. Zacytował również wiersz Adama Asnyka „Do młodych”.

Od 1994 roku Uniwersytet Opolski nadał najwyższą godność akademicką już 48 osobom.

MK, źródło: UO

Trzydziestolatek z Opola

Dyskusja (0 komentarzy)